ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

02.09.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25
Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях районної ради та в міжсесійний період.


УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
          вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
 

XXXIV СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № _________
 
«___» _________ 2020 року                                               смт. Глибока
 
 

 Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що  внесені на попередніх сесіях районної ради та в міжсесійний період
 
 
 
 
 
        
 
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, розглянувши інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх  сесіях районної ради та в міжсесійний період, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх  сесіях районної ради та в міжсесійний період, взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами районної ради Шмідта М.Д.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                 Петро ПАНЧУК        
 
 
 
 
 
 
Додаток
 до проекту рішення районної ради
 
№______________від__________2020 р.
 
Інформація
щодо реагування на депутатські запити, що
внесені на попередніх сесіях районної ради
та в міжсесійний період
 
                   1.Згідно запиту депутата районної ради  Боднарюка М.І. № 01-11/264 від 24.12.2019 щодо надання наказу та дозволу на розподіл,  розробку технічної документації, виготовлення проектів відведення земельних ділянок під ОСГ площою по 2 га без відома та погодження з Опришенською сільською радою.
   Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області повідомляє,  що листом від 11.09.2019 № О-1721/0-1344/0/Р6-19 надано Опришенській сільській раді згоду на поділ вищезазначеної земельної ділянки.
      Відповідно до частини 6 статті 118 Земельного кодексу України із заявами про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства звернулось 40 громадян, з яких 7 учасників антитерористичної операції.
       За результатами розгляду, Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області в межах повноважень, визначених частиною 4 статті 122 Земельного кодексу України, надало вищезгаданим громадянам, учасникам антитерористичної операції дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.
       На даний час до Головного управління не надходили заяви громадян та учасники антитерористичної операції про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
       2.На звернення депутатів районної ради №01-12/263 від 24.12.2019 щодо перегляду структури Глибоцької райдержадміністрації обласна державна адміністрація інформує про наступне.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 р. №926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. №746» та від 18 квітня 2012 р. №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами) Чернівецькою обласною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 22 листопада 2019 р. №П35-р «Про внесення змін до граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій». Цим розпорядженням затверджено граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій та зобов’язано голів районних державних адміністрацій сформувати в межах встановленої чисельності структуру і провести комплекс організаційно-кадрових заходів тощо.
     Слід зазначити, що відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» склад та структуру місцевих державних адміністрацій визначають їх голови в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій. Вид структурних підрозділів (управління, відділ, сектор) та їх статус як юридичних осіб публічного права визначається головою райдержадміністрації залежно зід ступеня складності завдань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій. Також повідомляємо про те, що постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» носить рекомендаційний характер. Так, відповідно до пункту 3 цієї постанови головою районної державної адміністрації з урахуванням вимог законів та особливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворюватися структурні підрозділи, не зазначені в рекомендаційному переліку, в межах бюджетних асигнувань, виділених для утримання відповідної місцевої державної адміністрації.
   Підсумовуючи зазначене вище, питання структури райдержадміністрації та чисельності працівників її структурних підрозділів належить до компетенції голови райдержадміністрації.
     Глибоцька районна державна адміністрація звернулася до Чернівецької          обласної державної адміністрації щодо збільшення граничної чисельності працівників районної державної адміністрації на 2 штатні одиниці з метою підвищення ефективності виконання загальнодержавних програм у сфері освіти, культури, молоді та спорту, а також для забезпечення більш ефективної роботи фінансового відділу райдержадміністрації. У разі отримання позитивної відповіді чисельність структурних підрозділів вказаних у Вашому листі буде збільшено.
             3. На звернення депутатів районної ради лист від 24.12.2019 № 01-11/265 щодо роботи залізничної станції Карапчів регіональної філії «Львівська залізниця» Департаментом комерційної роботи за скеруванням керівництва АТ «Укрзалізниця» розглянуто та повідомляється, що відповідь із зазначеного питання вже надавалась Глибоцькій районній раді листом від 24.10.2019 № ЦЦО-13/928.
При цьому інформуємо, що затверджені та введені в дію протоколом засідання правління від 25.11.2019 нові редакції Порядку проведення рейтинг- аналізу діяльності вантажних станцій АТ «Укрзалізниця» (далі - Порядок) та додаткової угоди до договору про надання послуг.
         Основними змінами до Порядку та до додаткової угоди передбачено наступне:
   1.Станції, що мають можливість відвантажувати вантажі маршрутними відправками, не обмежуються в обслуговуванні за умови відправлення або отримання вантажів маршрутами;
       2.До Довідника станцій з незначним обсягом роботи включаються лише станції з негативним фінансовим результатом;
      3.Плата за подачу та забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції розраховується, виходячи зі ставки 184,54 грн за Іваг/Ікм, але не більше 3690,8 грн за 1 вагон (плата, відповідає подачі на відстань 20 км);
      4.За результатами проведеного щоквартального моніторингу, кварталу, що слідує за відповідним кварталом півріччя, вантажні станції, які увійшли до Довідника станцій з незначним обсягом вперше, у разі покращення показника «середньодобове загальне навантаження та вивантаження станції», а саме перевищення порогу критерію малодіяльності, визначеного за підсумками роботи відповідного півріччя, виключаються із Довідника станцій з незначним обсягом роботи протягом 5 днів з дня оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «Укрзалізниця». Після цього АТ «Укрзалізниця» здійснює перерахунок та повертає стягнуту плату за послугу «Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних, а також роботи, пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням та вивантаженням», яка була нарахована за період з початку минулого кварталу до дня вилучення станції з Довідника станцій з незначним обсягом роботи. У випадку повторного включення до Довідника станцій з незначним обсягом роботи такий перерахунок не здійснюється.
       5.Для можливості своєчасного реагування вантажовласниками на динаміку показників роботи станції щомісячно (з накопиченням) до 5 числа наступного за звітним місяцем проводить моніторинг показника «середньодобове загальне навантаження та вивантаження станції» по всім вантажним станціям України, відкритим для виконання комерційних операції пов’язаних з перевезенням вантажів, відповідно до Тарифного керівництва №4.
Довідково: Результати моніторингу вже були оприлюднені 05.12.2019 та 03.01.2020 на офіційному вебсайті АТ «Укрзалізниця» у розділі «Вантажі перевезення/«3агальна інформація»/«Рейтинг-аналіз діяльності вантажних станцій АТ «Укрзалізниця».
       Зауважуємо, що згідно з вищезазначеним Порядком виконання рейтингового аналізу діяльності вантажних станцій, які підпадають під визначення малодіяльних, здійснюється 2 рази на рік, а саме - за результатами роботи І та II півріччя.
         Відповідно до попереднього моніторинга показника «середньодобове загальне навантаження та вивантаження станції» за підсумками роботи у II півріччі 2019 року по станції Карапчів середньодобове навантаження та вивантаження склало 0,11 вагона на добу. Ознайомитися з результатами  моніторинга можна на офіційному вебсайті АТ «Укрзалізниця)-: http://www.uz.gov.ua  в розділі «Вантажні перевезення/Загальна  інформація/Рейтинг-аналіз діяльності вантажних станцій АТ «Укрзалізниця».
        Нагадуємо, що згідно з Порядком до переліку малодіяльних вантажних станцій за підсумками роботи в І півріччі 2019 року увійшли станції, обсяг навантаження та вивантаження на яких не перевищив поріг критерію малодіяльності, рівень якого склав 2,27 вагона на добу.
       Відповідно, у разі покращення показників роботи у І півріччі 2020 року, станція Карапчів може поновити свою роботу в наступному періоді без обмеження
            
 Керуючий справами     районної ради                                 Микола ШМІДТ