ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

11.05.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13
Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях районної ради та в міжсесійний період.УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
          вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
 

XXXVII СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № _________
 
«___» _________ 2020 року                                      смт. Глибока
 
 

  Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що  внесені на попередніх сесіях районної ради та в міжсесійний період

 
 
 
 
        
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, розглянувши інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх  сесіях районної ради та в міжсесійний період, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх  сесіях районної ради та в міжсесійний період, взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами районної ради Шмідта М.Д.
 
 
 
 
Голова районної ради                               Петро ПАНЧУК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Додаток
 до проекту рішення районної ради
 
 
 
№______________від__________2020 р.

 
Інформація
щодо реагування на депутатські запити, що
внесені на попередніх сесіях районної ради
та в міжсесійний період
 

             1.На  запит  депутата районної ради  Мунтяна В.Г. щодо скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу/в цілому як закон, проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення  (№ 2178-10 від 10.10.2019)  Верховна рада повідомляє;         
         У Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної  політики за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. розглянуто рішення Глибоцької районної ради Чернівецької області від 13.03.2020 р. № 28-35/20 та звернення депутатів Глибоцької районної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. та Прем’єр-Міністра України Шмигаля Д.А. стосовно вжиття невідкладних заходів щодо скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу Закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, надіслані листом районної ради від 19.03.2020 р. № 01-11/56, і повідомляє наступне.
           У Верховній Раді України 10.10.2019 р. зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» реєстр. № 2178-10, який прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу 13.11.2019р.
             Реєстрація та розгляд проектів законодавчих актів України у Верховній Раді України відбувається відповідно до вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
            З інформацією стосовно опрацювання законопроектів комітетами та їх подальшого стану проходження у Верховній Раді України можна ознайомитись на офіційному сайті Верховної Ради України.
            З викладеними у зверненні депутатів Глибоцької районної ради  та пропозиціями народних депутатів України - членів Комітету ознайомлено;
 
            Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 10198/0/2-20 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуло лист Глибоцької районної ради Чернівецької області від 19.03.2020 № 01-11/56 стосовно проведення земельної реформи та в межах компетенції повідомляє.
          Згідно з частиною першою статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
          Відповідно до вимог частини першої статті 90 Земельного кодексу України власники земельних ділянок мають право, зокрема, продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину, довірчу власність.
           Верховною Радою України 31 березня 2020 року прийнято Закон України         «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».
           Крім того, Мінекономіки забезпечується супровід у Верховній Раді України прийнятих в першому читанні проектів законів України:
         - «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194 від 01.10.2019), яким передбачається сприяння реформуванню системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу; скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей  документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;|  інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю; зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та корупції;
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019), яким передбачається оптимізація законодавства з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності; удосконалення механізму та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорення вказаних процесів; підвищення економічної ефективності проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок; збільшення надходження коштів до державного та місцевих бюджетів;
 
«Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (реєстр. № 2370 від 01.11.2019), прийняття якого дасть змогу забезпечити встановлення єдиної державної політики з питань створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури просторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення просторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, інтегрування України до європейської та глобальної інфраструктури просторових даних.
     
      2. На звернення депутатів районної ради  № 01-11/57 від 19.03.2020 щодо виділення коштів на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування в Глибоцькому районі Чернівецької області заступник Керівника Офісу Президента України  повідомляє, що звернення депутатів Глибоцької районної ради щодо забезпечення належного утримання і ремонту автомобільних доріг загального користування, що пролягають територією району, розглянуто.
       Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування, затверджених Кабінетом Міністрів України, належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення.
При цьому організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами, належить до повноважень, зокрема, місцевих органів виконавчої влади.
Ураховуючи викладене, Державному агентству автомобільних доріг України і Чернівецькій обласній державній адміністрації запропоновано опрацювати порушене питання згідно з компетенцією та поінформувати про результати.
      Міністерство інфраструктури України відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.03.2020 № 10587/0/2-20 розглянуло лист Глибоцької районної ради від 19.03.2020 №01-11/57 стосовно розгляду депутатського запиту групи депутатів Глибоцької районної ради від 13.03.2020 до сесії Глибоцької районної ради щодо виділення коштів на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування в Глибоцькому районі Чернівецької області, який рішенням Глибоцької районної ради від 13.03.2020 направлено до Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства, автомобільних доріг України та Міністерства інфраструктури України для відповідного реагування.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради- також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
При цьому, спрямування депутатського запиту депутата місцевої ради за належність до центральних органів виконавчої влади вищезазначеним Законом не передбачено.
Водночас повідомляємо, що територією Глибоцького району Чернівецької! області проходять автомобільні дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест), Т-26-05 /М-19/ - Глибока, Т-26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт «Дяківці» та Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени з під’їздом до станції Вадул Сірет.
          Внаслідок тривалої експлуатації, контрольованого руху великовантажних транспортних засобів протягом багатьох років автомобільні дороги загального користування Чернівецької області потребують відповідного ремонту, що вимагає значних капіталовкладень.
          Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020   №36 «Деякі питання дорожнього господарства» затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (далі - Перелік), згідно з яким Чернівецькій області передбаченофінансування ремонтно-будівельних робіт у розмірі 697 879,662 тис. грн.
          Відповідно до Переліку у 2020 році передбачено спрямувати кошти на фінансування капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель — Чернівці - Тереблене (на м. Бухарест) на ділянці км 536+918 - км 542+018 в обсязі 128 884,25 тис. грн.         
          Автомобільні дороги загального користування державного значення
Т-26-05 /М-19/ - Глибока, Т-26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-
пропускний пункт «Дяківці» та Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока -
Опришени з під’їздом до станції Вадул Сірет не увійшли до Переліку  та будуть підтримуватись у проїзному стані за рахунок проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в межах наявних коштів.
         Водночас зазначаємо, що згідно з підпунктом «в» пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України джерелом фінансування
ремонтно-будівельних робіт на      автомобільних    дорогах      загального
користування державного значення можуть бути кошти місцевих бюджетів.
         Рішення щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання
 ремонтно-будівельних         робіт на      автомобільних    дорогах загального користування приймають органи місцевого самоврядування.
          Разом з цим, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 254 затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні, гарантії, відповідно до якого передбачено фінансування будівництва мостового переходу через р. Прут на км 9+510 автомобільної дороги Т-26-06 /Н-03/- Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт «Дяківці»- в обсязі 50 000 тис. грн.
          Щодо автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Чернівецькій області інформуємо про таке.
          Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 759 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» і законів України «Про автомобільні дороги» та «Про місцеве самоврядування в Україні» з 01.01.2018 автомобільні дороги загального користування місцевого значення передані зі сфери управління Державного
агентства автомобільних доріг України до сфери управління обласних державних адміністрацій з відповідним фінансуванням.
         Відповідно до частини першої статті 103 і Бюджетного кодексу України
місцевим бюджетам передбачена субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
          Згідно додатку № 6 Закону України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» від 14.11.2019 № 294-ІХ, обсяг субвенції для Чернівецької області на 2020 рік складає 342 802,8 тис. грн.
          Відповідно до частини третьої статті 103 і Бюджетного кодексу України
перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких
об’єктів формується та затверджується обласними та Київською міською державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього
господарства (Укравтодором).
          Також звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 24; Бюджетного кодексу України, джерелами формування державного дорожнього фондує: доходи державного бюджету, визначені пунктами 1 - 3, 6, б2, б3 та б4
частини третьої статті 29 цього Кодексу; державні запозичення, залучені згідно з пунктом 1 частини третьої статті 15 цього Кодексу для реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
        Таким чином, надходження митних платежів (мито, акцизний податок з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок
на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції),
крім доходів визначених пунктом 1 частини другої статті 242 Бюджетного
кодексу України, не є джерелами надходжень дорожнього фонду та не спрямовуються на виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних
дорогах загального користування.
Державне агентство автомобільних доріг України (далі - Укравтодор) розглянуло звернення Глибоцької районної ради від 19.03.2020 № 01-11/57 щодо виділення коштів на ремонт доріг Глибоцького району Чернівецької області та у межах компетенції повідомляє наступне.
        Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, які проходять в межах Глибоцького району, складає 59,4 км, у тому числі М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблене (на м. Бухарест) - 31,3 км, Т-26-05 /М-19/ - Глибока - 5,3 км, Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени з під’їздом до станції Вадул Сірет - 22,8 км.
Внаслідок тривалої експлуатації, недотримання міжремонтних термінів,
неконтрольованого руху великовагових транспортних засобів та постійного
недофінансування дорожньої галузі протягом багатьох років значна частина
автомобільних доріг загального користування державного значення зазнала
значних руйнувань дорожнього покриття і потребує проведення відповідних
ремонтних робіт, що в свою чергу вимагає значних капіталовкладень.
На жаль, існуючий рівень фінансування дорожньої галузі не дозволяє
одночасно, протягом року забезпечити виконання у повному обсязі необхідного
комплексу робіт з ремонту усієї мережі автомобільних доріг загального
користування державного значення України.
Фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного
середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного
значення здійснюється відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 382 (зі змінами), в обсязі щорічних видатків, передбачених на розвиток дорожнього господарства.
Постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 №36 та від 01.04.2020 №254 затверджено переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів на 2020 рік, якими Чернівецькій області передбачено 747,9 млн. грн.
 На капітальний ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці- Тереблече ( на м. Бухарест ) на ділянці км 536+918-км 542+018 пердбачено 128,9 млн. грн.
При цьому, інші автомобільні дороги, які не включено до вказаного переліку, цього року будуть підтримуватися в проїзному стані шляхом виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в межах наявних видатків.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до підпункту «в» пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України джерелом фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення можуть бути кошти місцевих бюджетів. Рішення щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на виконання ремонтно- будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування приймають органи місцевого самоврядування.
Щодо автомобільних доріг загального користування місцевого значення, то з набранням чинності з 01.01.2018 Законів України від 17.11.2016 № 1762-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», № 1763-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» та № 1764-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», автомобільні дороги загального користування місцевого значення передані зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління місцевих органів влади.
Джерелом фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі - субвенція). Переліки об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції, затверджують відповідні місцеві державні адміністрації.
Чернівецька обласна державна адміністрація повідомляє наступне:
          На Ваше звернення в Офіс Президента України щодо ремонту автомобільних доріг Глибоцького району повідомляємо наступне.
Через багаторічне недофінансування дорожньої галузі капітальний ремонт переважної більшості доріг області не виконувався. Через обмеження коштів, виділених на ремонт доріг виконання капітального чи поточного середнього ремонту автомобільних доріг Глибоцького району на 2020 рік не передбачається. Задовільний стан проїзду забезпечуватиметься за рахунок коштів державного бюджету на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення.
Це пов’язано з необхідністю негайного виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, які є під’їзними шляхами до опорних лікарень, шкіл, садочків (соціально значущих об’єктів згідно проекту «Велике будівництво»).
Додатково інформуємо, що ремонтні роботи також можуть здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку населених пунктів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 Разом з тим повідомляємо, що порушене Вами питання взято на контроль та буде додатково опрацьовано у разі суттєвого збільшення фінансування дорожньої галузі на 2020 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Керуючий справами районної ради                                           Шмідт М.Д.