ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

02.09.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про звернення депутатів Глибоцької районної ради VІІ скликання щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні


УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 2141880@mail.gov.ua
  
ХХХІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №
 
  __________ 2019 року                                             смт. Глибока
 

 

Про звернення депутатів Глибоцької районної ради VІІ скликання щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні
 

 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від _______ 2019 року, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Звернення депутатів Глибоцької районної ради VІІ скликання щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні направити  Президенту України Зеленському В.О., Прем’єр-міністру України Гончаруку А.В., Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О. (текст звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Гуменного В.В. та постійну комісію районної ради з питань регламенту, етики, законності, контролю за виконанням рішень ради та делегованих радою повноважень  (Левицька О. М.).
 
 
Голова районної ради                                                                    П.В.Панчук  
 
 
 
 
 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Глибоцької районної ради VII скликання щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні

 
 
Ще в квітні 2014 року урядом була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, метою якої було визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інституту прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.
Ми, депутати Глибоцької районної ради Чернівецької області, усвідомлюємо необхідність реформування адміністративно-територіального устрою. 
Запропонований проект моделювання системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня (карта додається) був всебічно розглянутий та обговорений. За результатами моделювання запропоновано поділ Чернівецької області лише на три райони, що викликає занепокоєння.
Механічне укрупнення районів та місцевих рад не призведе до їх автоматичної самодостатності та не вплине на покращення якості соціально-управлінських послуг, які надаються населенню. Даний проект містить ознаки незбалансованості та диспропорції в частині розподілу  населення в кожному з районів: населення двох районів складає від 150 тисяч до 170 тисяч осіб. Третій, Чернівецький район, планується утворити досить громіздким, поліетнічним – понад 570 тисяч осіб, більшість з яких складає сільське населення. Даний район буде поєднувати в собі непоєднане – міську та сільську економіку. Всі ці чинники можуть призвести до загрози виникнення внутрішніх непорозумінь. Утворення такої великої територіальної одиниці також може спричинити  віддалення влади від громадян та не зможе забезпечити доступність жителів до послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
У зв’язку з цим, з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних, демографічних особливостей і культурних традицій, ми пропонуємо утворити ще один район з нині діючих районів: Глибоцького, Новоселицького та Герцаївського.
 
 
 
Звернення прийнято на ____ сесії Глибоцької районної ради VII скликання
_______ 2019 року