ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

04.08.2020

Дата прийняття:

25.09.2020 11:41:36

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про реорганізацію Комунальної установи «Глибоцький навчально-методичний центр», затвердження статуту та структури установи


УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
XXXIX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 54-39/20
 
 25 вересня 2020 року                                       смт. Глибока
 
 
Про реорганізацію Комунальної установи
«Глибоцький  навчально-методичний центр»,
затвердження  статуту та  структури установи
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Закону України «Про освіту», частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»  районна рада
ВИРІШИЛА: 
1.Реорганізувати шляхом перетворення Комунальну установу  «Глибоцький навчально-методичний центр» у Комунальну установу  «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників».
2.Внести зміни до  Статуту (додається).
3.Затвердити  структуру та граничну чисельність штату працівників (додається).
4.Затвердити Положення про конкурс на посаду директора, консультанта, психолога Комунальної установи  «Глибоцький центр професійного розвитку  педагогічних працівників». (додається)
5.Створити Комісію з реорганізації (перетворення) Комунальної установи «Глибоцький навчально-методичний центр» у Комунальну установу  «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» в складі: голови комісії – керуючого справами районної ради М.Д.Шмідта, членів комісії: в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Д.М.Міхай, директора Глибоцького навчально-методичного центру О.С. Намаки.
6.Комісії здійснити необхідні заходи з реорганізації Комунальної установи «Глибоцький навчально-методичний центр»:
6.1.Оголосити конкурс на посаду директора  Комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників».
6.2.Уповноважити  директора вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації Комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників».
7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності.
 
Голова районної ради                                                   Петро ПАНЧУК
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішенням  XXXIX  сесії
Глибоцької районної  ради
 VII скликання
 № 54-39  від 25 вересня 2020  року
 
                     Голова районної ради
                     ___________П.Панчук
     
                                                          
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ГЛИБОЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт. Глибока
2020 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників (далі – Центр професійного розвитку) є комунальною установою, яка відповідно до чинного законодавства забезпечує професійний розвиток педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, Глибоцького інклюзивно-ресурсного центру,  міжшкільних ресурсних центрів  Глибоцького району та об`єднаних територіальних громад (ОТГ), провадить освітню діяльність у сфері  підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Центр професійного розвитку створений рішенням XXXV сесії Глибоцької районної ради VII скликання на базі майна спільної власності територіальних громад Глибоцького району.
1.2.Засновником Центру професійного розвитку є Глибоцька районна рада (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Глибоцького району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Глибоцькій районній державній адміністрації Чернівецької області функції контролю за виконанням завдань та обов’язків, покладених на Центр професійного розвитку.
Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус, затверджує штатний розпис.
1.3. Центр професійного розвитку підпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації - з питань контролю за дотриманням вимог законодавства.
1.4. Центр професійного розвитку є навчально-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства, сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечує їх психологічну підтримку та  консультування.
1.5.Центр професійного розвитку в своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, чинними нормативно-правовими актами законодавства в галузях, у межах яких здійснює свою безпосередню діяльність, в тому числі Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників (далі - Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 № 672, а також іншими нормативно-правовими актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.
1.6. Повне найменування: Комунальна установа «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників».
1.7. Скорочене найменування: КУ «ГЦПРПП».
1.8. Місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, смт. Глибока, вулиця Шевченка, будинок 1.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
2.1. Центр професійного розвитку є методичною установою в галузі освіти, самостійним неприбутковим суб'єктом некомерційного господарювання.
2.2. Центр професійного розвитку є бюджетною установою.
2.3. Центр професійного розвитку є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в територіальних органах Державної казначейства, печатку та фірмові бланки зі своїм найменуванням.
2.4. Центру професійного розвитку забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2.5. Центр професійного розвитку має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.
2.6. Центр професійного розвитку обслуговує дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, інклюзивно-ресурсний центр, міжшкільні ресурсні центри  Глибоцького району (далі - заклади освіти ), які є у підпорядкуванні відділу освіти, культури, молоді та спорту  Глибоцької районної державної адміністрації Чернівецької області та на договірних умовах комунальні заклади освіти об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ). Як суб`єкт підвищення кваліфікації обслуговує педагогів закладів освіти відповідно до укладених договорів.
2.7. Засновник не відповідає за зобов'язаннями Центру професійного розвитку, а Центр професійного розвитку не відповідає за зобов'язаннями Засновника, окрім випадків,  передбачених чинним законодавством України.
2.8. Збитки, завдані Центру професійного розвитку внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
2.9. Для здійснення господарської діяльності Центр професійного розвитку залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.
2.10. Центр професійного розвитку несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, визначених чинним законодавством, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
2.11. Взаємовідносини між Центром професійного розвитку та юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.
2.12. Центр професійного розвитку самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.
2.13. Центр професійного розвитку має право:
- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр професійного розвитку завдань;
- укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
- здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
- залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
- здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи та інші права, що не суперечать чинному законодавству.
2.14. З метою якісного виконання покладених завдань Центр професійного розвитку зобов’язаний:
- вносити пропозиції Засновнику, щодо удосконалення діяльності Центру професійного розвитку, урізноманітнення та розвитку послуг;
- залучати у разі потреби додаткових фахівців;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
2.15. Структура та гранична чисельність Центру професійного розвитку та зміни до неї затверджуються Засновником.

 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
3.1. Центр створений з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, міжшкільних ресурсних центрів, Глибоцького  інклюзивно-ресурсного центру (далі – педагогічні працівники), забезпечує підвищення фахового рівня і кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти району та ОТГ, розвиток їхньої творчої ініціативи, супровід їх самоосвітньої діяльності для успішної атестації (сертифікації).
3.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:
3.3.1. Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.
3.3.2. Професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, експериментальної та інноваційної діяльності, впровадження нових освітніх технологій.
3.3.3. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників, зокрема шляхом:
- координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об'єднань, творчих груп тощо);
- узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
- формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та розміщення посилань на них на вебсайті Центру.
3.3.4. Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.
3.3.5. Взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсними центрами, вищими навчальними закладами, міжнародними та громадськими установами та організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.
3.3.6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
3.3.7. Інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.
3.4. Центр самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних форм роботи, консалтингової діяльності із педагогічними працівниками, які затверджуються в річному плані роботи, з урахуванням інноваційних тенденцій в галузі педагогіки, методики, психології та в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.
3.5. Організація діяльності Центру ґрунтується на принципах:
-активної взаємодії
- демократизму і гуманізму;
-академічної доброчесності та свободи;
- рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого, інноваційного та  інтелектуального потенціалу;
-  безперервності фахового вдосконалення та свободи проектування особистісної траєкторії професійного розвитку;
- незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій.
  
4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
 4.1. Діяльність Центру професійного розвитку  здійснюється за такими основними напрямами:
4.1.1. Методичне забезпечення освітнього процесу (консультування щодо програм, підручників, методичних посібників, планування, виконання програм та держстандартів освіти. Вибір актуальних форм, методів та засобів організації педагогічної діяльності.
4.1.2.Координування діяльності педагогічних спільнот щодо впровадження наукових ідей у педагогічну практику. Методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, консультативна підтримка проектної діяльності, експериментальної роботи, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів.
4.1.3. Інформаційно-методичний супровід  закладів освіти і педагогічних працівників щодо ведення шкільної документації, інформування учасників освітнього процесу щодо  законодавства в галузі освіти, актуальних проблем сучасного розвитку освіти, нових вимог до організації освітнього процесу.
4.1.4.Забезпечення процесу підвищення кваліфікації .
4.1.5.Психологічний супровід педагогів в питаннях професійної діяльності та особистої психологічної підтримки.
4.2. Діяльність Центру професійного розвитку  в питанні інклюзивної освіти, забезпечення освітою дітей з особливими потребами та впровадження різних форм навчання, спрямована на:
- забезпечення  методичного  супроводу керівників та педагогічних працівників закладів освіти  з питань навчання та створення оптимальних умов  для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
- консультування щодо впровадження і здійснення різних форм навчання;
- просвітницьку діяльність через інформацію у засобах масової інформації, друк посібників, рекомендацій щодо інклюзивної освіти.
4.3. Основними  завданнями  Центру професійного розвитку є:
4.3.1. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування щодо планування та визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку.
4.3.2.Узагальнення і поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників.
4.3.3.Координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників.
4.3.4.Формування бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інших ресурсів,необхідних для їх професійного розвитку.
4.3.5.Проведення супервізії.
4.3.6.Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, стимулювання творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації,  формування ефективного середовища  для фахового росту.
4.3.7. Консультування з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, моніторингу якості  освіти,  рівнів  навчальних досягнень учнів,  у тому числі дітей з особливими потребами, та вироблення рекомендацій щодо покращення якості освіти.
4.3.8. Консультування щодо здійснення моніторингу  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення  вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  методичної  роботи  в закладах дошкільної освіти.
4.3.9. Консультування щодо   апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної, позашкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури  для закладів загальної середньої освіти.
4.3.10.Консультування щодо проєктної діяльності педагогів та закладів освіти,  роботи експериментальних  майданчиків.
4.3.11. Вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі -  в період  підготовки  їх до атестації( сертифікації),  участь у роботі атестаційних комісій.
4.3.12. Консультування щодо провадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інноваційної діяльності, пошуку ефективних методів організації навчання і виховання.
4.3.13. Проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям  консультативної підтримки у процесі  підготовки  їх  до  участі у фахових конкурсах.
4.3.14. Забезпечення роботи з обдарованими учнями через взаємодію з Буковинською  Малою академією наук  України,  іншими учнівськими товариствами, координація  проведення учнівських інтелектуальних змагань, олімпіад  з  базових  дисциплін, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; організація навчально-тренувальних зборів для обдарованих  учнів .
4.3.15. Вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  кращого досвіду  з використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.
4.3.16. Формування бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і    окремих    працівників,   створення   сучасних методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.
4.3.17. Проведення та участь у представницьких масових заходах,  спрямованих на поширення інформації  щодо   дослідно-експериментальної,   науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.
4.3.18. Сприяння формуванню позитивного іміджу системи освіти в цілому, та закладів освіти і педагогів-зокрема. Висвітлення  в засобах масової інформації кращого досвіду  інноваційної діяльності педагогічних колективів   та   окремих   педагогічних працівників, кращих досягнень учнів, вчителів. Організація громадських обговорень  проблем розвитку освіти .
4.4. Центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.
4.4.1.Головною формою планування та організації діяльності Центру є  річні і поточні плани роботи. Річний план роботи схвалюється Методичною Радою та затверджується  директором  Центру.
4.4.2. Для забезпечення системної науково-методичної підтримки процесу фахового росту та розвитку педагогів, підвищення їх кваліфікації, Методичною Радою затверджується Освітня програма.
 4.5. Центр щорічно звітує про свою діяльність перед Засновником.
 4.6.У питаннях реалізації покладених на нього  завдань, Центр  взаємодіє з   іншими центрами професійного розвитку вчителя, науково-методичними  установами,  вищими навчальними закладами,   творчими спілками,   громадськими   установами   та організаціями, тощо.
 4.7. Колегіальним    органом    керівництва    Центром є Методична рада. Положення про Методичну раду  затверджується Засновником.
 4.8. Для вирішення актуальних проблем забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників при Центрі можуть створюватися методичні об’єднання, творчі групи, ресурсні центри, методичні лабораторії, як форми методичної роботи.
5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
 5.1. Центр професійного розвитку  має право:
- затверджувати, за згодою Засновника   Правила внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи Центру професійного розвитку;
- планувати  інформаційно-методичну, організаційну та господарську діяльність, самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдань, що вказані у цьому Статуті;
- самостійно визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;
-  організовувати у встановленому порядку методичні заходи:  семінари, конференції, практикуми,  наради, виставки та інші  заходи і брати у них участь;
-  здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку співробітництво з іншими науково-методичними установами і організаціями, здійснювати  обмін та взаємне стажування працівників,  брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;
- укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку
-  здійснювати некомерційну господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків;
-  здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань цього Статуту, яка не суперечить діючому законодавству  України.
5.2. Центру професійного розвитку зобов’язаний:
- планувати, організовувати роботу відповідно до положень Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України; нормативних  документів Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, рішень сесій Глибоцької районної ради, розпоряджень голови Глибоцької районної ради та голови Глибоцької районної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів.
- звітувати перед Засновником  у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- забезпечувати цільове використання закріпленого за  Центром професійного розвитку  майна  та виділених бюджетних коштів;
- забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним  договорам;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних  норм, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ;
- здійснювати заходи із матеріального заохочення працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи  Центру професійного розвитку, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Центру професійного розвитку.
6. УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 6.1.Контроль за реалізацією Центром професійного розвитку  державної політики в галузі освіти здійснює Глибоцька районна рада та відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької районної державної адміністрації в межах делегованих повноважень.
 6.2.Контроль за реалізацією Центром професійного розвитку  державної політики в галузі освіти здійснює Засновник.
6.3. Засновник:
6.3.1. Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників Центру.
6.3.2. Призначає на посаду, за результатами конкурсу, та звільняє з посади директора Центру, затверджує його посадову інструкцію.
6.3.3. Заслуховує звіт про діяльність Центру.
6.3.4. Затверджує та змінює структуру, штатний розпис, стратегію розвитку Центру, графік роботи.
6.3.5. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру.
6.3.6. Організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в установленому законодавством порядку.
6.3.7. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
6.4.Центр професійного розвитку є головним розпорядником бюджетних коштів.
6.5. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Засновником.
На посаду директора Центру призначаються особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.6. Директор  Центру:
6.6.1. Розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження Засновнику.
6.6.2. Затверджує план діяльності та організовує роботу Центру відповідно до стратегії розвитку Центру, подає пропозиції щодо граничної чисельності працівників Центру для затвердження Засновником (власником).
6.6.3. Призначає на посади працівників Центру на конкурсній основі, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення.
6.6.4. Залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції.
6.6.5. Створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів.
6.6.6. Видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
6.6.7. Розпоряджається в установленому засновником (власником) порядку майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори.
6.6.8. Забезпечує ефективність використання майна Центру.
6.6.9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.
6.6.7. Діє від імені Центру без довіреності.
6.6.8. Може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру.
6.6.9. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
6.6.10. Подає Засновнику річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.
6.6.11. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.
6.7. Директор Центру в межах повноважень:
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує виробничий процес;
- створює необхідні умови для роботи працівників;
- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;
- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;
- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам  відповідно до чинного законодавства України;
- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, відповідає перед Засновником за результати діяльності установи;
- є членом колегії з питань освіти відділу освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для всіх працівників, контролює їх виконання;
- несе юридичну відповідальність за діяльність Центру  відповідно до чинного законодавства;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру ;
- затверджує посадові обов'язки працівників Центру ;
- має право першого підпису на фінансових документах;
- несе відповідальність за виконання покладених на Центр  завдань, результати діяльності;
- виконує інші обов’язки, відповідно до посадової інструкції, яка затверджується Засновником.
Трудовий колектив Центру професійного розвитку складають його педагогічні працівники (консультанти, практичні психологи), фахівці, працівники з числа технічного та обслуговуючого персоналу.
6.8. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних.
6.9. Призначення на посади консультантів та практичних психологів Центру здійснюється на конкурсній основі відповідно до діючого законодавства та даного Статуту.
6.10. Обов’язки працівників Центру визначаються відповідно до діючого законодавства та посадових інструкцій.
6.11. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу  Центру професійного розвитку.
6.12. До компетенції зборів трудового колективу відносяться:
- розгляд та затвердження проектів Колективного договору, звітів про його виконання;
- погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Центру професійного розвитку;
- участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці.
6.13.Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними та письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються трудовим колективом Центру професійного розвитку, якщо цього вимагають інтереси колективу.
6.14.Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати Засновник Центру професійного розвитку.
6.15.Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 штатного списку трудового колективу  Центру професійного розвитку.
6.17.Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 штатного списку членів трудового колективу Центру професійного розвитку. Рішення приймають більшістю голосів присутніх.
6.18.Відповідно до покладених на Центр професійного розвитку завдань, працівники мають право:
- одержувати від закладів освіти району та ОТГ необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;
- залучати спеціалістів для опрацювання та розробки прогнозних показників розвитку освіти, статистичних даних, тощо і здійснювати контроль за дотриманням та достовірністю статистичних та інших даних, що подаються відповідними закладами і установами до відділу освіти.
 6.19.Працівники Центру професійного розвитку зобов´язані дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та сумлінно виконувати обов´язки, визначені в Посадових інструкціях.
7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
 7.1.Фінансова діяльність та господарське забезпечення діяльності Центру професійного розвитку здійснюється на підставі власного кошторису. Джерелами формування кошторису Центру професійного розвитку є кошти районного бюджету та спеціального фонду.
 7.2. Центр професійного розвитку має право:
- розвивати власну матеріальну базу;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном в межах чинного законодавства;
- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;
- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
7.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі професійного розвитку здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.
 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
8.1.Матеріально-технічна база Центру професійного розвитку включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.
 8.2.Доходи (прибутки) Центру професійного розвитку використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом та чинним законодавством.
 8.3. Відчуження Центром професійного розвитку основних засобів, списання, передача в оренду належного йому на праві оперативного управління майна здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника.
 8.4.Збитки, завдані Центру професійного розвитку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, та збитки, завдані внаслідок діяльності Центру професійного розвитку, відшкодовуються відповідно до законодавства України.
9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
 9.1.Припинення діяльності Центру професійного розвитку здійснюється шляхом  реорганізації  або ліквідації.
 9.2.Реорганізація та ліквідація Центру професійного розвитку може здійснюватися:
-  за рішенням Засновника ;
-  на підставі рішення господарського суду;
-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
 9.3.У випадку реорганізації Центру професійного розвитку його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.
 9.4.Ліквідація Центру професійного розвитку проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.
 9.5.У разі припинення діяльності Центру професійного розвитку його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.
 9.6.Ліквідація Центру професійного розвитку вважається завершеною, а  Комунальна установа «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.
 9.7.При реорганізації і ліквідації Центру професійного розвитку працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.
 
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10.1.Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
 10.2. Статут, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням Засновника  і підлягають реєстрації в установленому порядку.
Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у Єдиному державному реєстрі.
 10.3.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
Голова Глибоцької районної ради                              Петро Панчук
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
    Рішенням XXXIX сесії
    Глибоцької районної  ради
    VII скликання
    № 54-39/20 від 25 вересня 2020  року
                     Голова районної ради
                                                                                         ___________П.Панчук
СТРУКТУРА  ТА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТУ
ГЛИБОЦЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
 ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
                                                                                
№ п/п Найменування посад Кількість штатних одиниць
1 Директор 1
2 Бухгалтер 1
3 Психолог 1
4 Консультант 12
5 Прибиральник 1
  ВСЬОГО: 16

 
  Додаток
до рішення сесії районної ради від «25.09.20» № 54-39/20
 
                                   
Положення
про порядок проведення конкурсу на посаду директора
та посади педагогічних працівників комунальної установи
«Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників»
 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення  про порядок проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі Положення) розроблено на підставі Постанови КМУ від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» про затвердження Положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників, статуту комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників».
  2.  Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директора та педагогічних працівників комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників», метою якого є відбір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.
  3. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на вакантні посади директора та педагогічних працівників Центру, на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей, інноваційного потенціалу учасників конкурсу для належного виконання посадових обов’язків.
  4. Вимоги до претендентів:
   1. На посаду директора:
 • на посаду директора Центру призначаються особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 
1.4.2. На посаду педагогічного працівника:
- на посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних.
 • забезпечення рівного доступу;
 • законності;
 • недискримінації;
 • прозорості;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.
1.6. Рішення про оголошення конкурсу на посаду директора Центру приймає засновник.
1.7.  Рішення про оголошення конкурсу на посади педагогічних працівників Центру приймає директор Центру.
1.8. Конкурс на посаду директора та/або педагогічних працівників Центру оголошується:
 •   при створенні комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників»;
 •   закінченні строку дії контракту або прийняття рішення щодо припинення  (розірвання) контракту;
 •   при визнанні конкурсу таким, що не відбувся.
1.9. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Глибоцької районної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцькоїрайдержадміністрації та Центру.
 • найменування  установи;
 • найменування посади;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду відповідно до Положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 672 від 29 липня 2020 року та Статуту Центру;
 • перелік документів, які необхідно подати  для участі у конкурсі;
 • дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.
Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 10 календарних днів, починаючи з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
 • прийняття рішення про оголошення конкурсу;
 • оприлюднення умов конкурсу;
 • приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;
 • проведення конкурсного відбору;
 • оприлюднення результатів конкурсу.
1.12. Організацію та проведення конкурсного відбору на посаду директора, а також роботу конкурсної комісії забезпечує засновник, а на посади педагогічних працівників – директор Центру.
 
 1. СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
  1. Конкурсна комісія складається не менше 5 осіб.
  2. Персональний склад та зміни до нього (за потреби) затверджує засновник -на посаду директора та директор Центру - на посади педагогічних працівників, що проводить конкурсний відбір. Персональний склад конкурсної комісії повинен бути сформований протягом 5 днів після оголошення конкурсу.
  3. До складу конкурсної комісії входять представники засновника (не менше двох представників), відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької  райдержадміністрації.
  4. Представники громадських об’єднань та експерти у сфері професійного розвитку педагогічних працівників можуть бути залучені до участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу.
  5. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії учасників конкурсу.
  6. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність обмежена;
 • є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
  1. Голова та секретар конкурсної комісії обираються членами конкурсної комісії з їх числа.
  2. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
  3. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
 
 1. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
  1. Усі зацікавлені особи, які відповідають вимогам пункту 1.4 можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора та педагогічних працівників Центру.
  2. Особа, яка бере участь у конкурсі подає (особисто або поштою) такі документи:
 • письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме (мотиваційне есе)  в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки (1,2);
 • автобіографію;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту, не нижче ступеня магістра
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи за фахом не менше п’яти років на момент їх подання;
 • мотиваційний лист і перспективний план розвитку установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників»  (для посади директора);
 • заява про відсутність конфлікту інтересів (Додаток 3).
  1. Перелік документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, є вичерпним.
Претендент на посаду може надати інші документи, які на його думку підтверджують його професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 1. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду директора здійснюється засновником, а на посади педагогічних працівників – директором Центру.
 2. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена на поштовому штемпелі дата.
 3. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом, який приймав документи.
 4. Документи, надані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
 5. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.
 6. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
 1. ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
 
 1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:
на посаду директора:
 • знання основ управління  та чинного законодавства щодо діяльності Центру  (тестова форма)
 • презентація стратегії розвитку закладу (довільна форма)
на посади педагогічних працівників (консультантів):
-знання чинного законодавства, інновацій галузі освіти та основних напрямків, завдань і функцій педагогічного працівника Центру професійного розвитку педагогічних працівників. (тестова форма)
-презентація мотиваційного есе. (довільна форма)
 
 
 
 
4.2. Тест  складається з 30 питань за напрямками, визначеними у підпункті 4.1 цього Порядку (Додаток 4). Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20  хвилин.
4.3. Для визначення результатів іспиту використовується така система: тестові питання: «правильно-не правильно», всього-30 балів, мотиваційне есе: «відмінно-30, достатньо-20, задовільно-10». Максимальна кількість набраних балів-60
4.4. Члени Комісії визначають результати  згідно з пунктом 4.2 та 4.3 цього Порядку .
4.5. Кандидати, які за результатами іспиту набрали від 45 балів на посаду директора або на посаду педагогічного працівника, допускаються до співбесіди.
4.6. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.
 
 1. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
 
5.3. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, відповідно до п.4.2, 4.3 цього положення.
5.4. Переможцем вважається учасник, що набрав найбільшу кількість балів.
5.5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів комісії.
5.6. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.
5.7.  Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до засновника.
 
 
5.8. Призначення переможців конкурсу на посади здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.
7.1. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у двотижневий термін проводиться повторний конкурсний відбір.
7.2. Результат конкурсного відбору на посаду директора  оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах районної ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької райдержадміністрації, а  педагогічних працівників – на сайті  комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глибоцької районної ради.
 
Керуючий справами
районної ради                                                               М.Шмідт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1  до Положення
 
Голові конкурсної комісії ____________________________
____________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________
____________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)
який (яка) проживає за адресою: ____________________________
____________________________,
 (номер контактного телефону)
e-mail ______@ ___________
 (заповнюється друкованими літерами)
 
 
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________________________
         ____________________________________________________________________
      (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
 
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
                                                              (в інший доступний спосіб)*
 
___ __________ 201__ р.                          ___________________                          _________________
                                                                         (підпис)
 
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.
 
 
 
 
Додаток 2  до Положення
 
 
ЗГОДА
на обробку персональних даних
 
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий _______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:
 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
 • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
 • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
 
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 
 
«____»  ______________201__ р.                                                                           __________________
                                                                            (підпис)
 
 
Додаток 3 до Положення
 
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
 
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 
 
Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.
 
____ _______ 201__ р.                                                                                           ____________________
                                                                                          (підпис)
 
 
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов – чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо)