РІШЕННЯ № 30-29/19

Про затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцько

                                                                                                         
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir.net
  
ХХIХ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 30-29/19
 
3 травня  2019 року                                          смт. Глибока

 

Про затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки

 
         Керуючись п.16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №1018-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр”, відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням районної ради від 3 листопада 2006 року № 121-6/06, з метою формування і реалізації державної молодіжної, дитячої та сімейної політики в Глибоцькому районі, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності  від 23 квітня 2019 року та  постійних комісій районної ради від 2 травня  2019 року, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити комплексну Програму реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити виконання комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки  в повному обсязі.
3. Відповідальним виконавцем Програми є управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації.
4. Відповідальному виконавцю програми звітувати на сесіях районної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів. Після закінчення дії Програми відповідальному виконавцю скласти заключний звіт про результати виконання Програми та подати його на розгляд сесії районної ради разом з пояснюючою запискою про кінцеві результати Програми.
5. Встановити, що сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії районної ради про районний бюджет, виходячи із наявних фінансових можливостей.
6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації І.К.Лопуляка, заступника голови районної ради В.В.Гуменного та постійні комісії районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів  (Д.І.Мігоряну.), з питань регламенту, етики, законності, контролю за виконанням рішень ради, делегованих повноважень, гуманітарних та соціальних питань (О.М.Левицька).
                       
 
 
                     Голова районної ради                                               П.В.Панчук


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням   районної ради
                №  30-29/19 від 3 травня 2019 р.
 
 
 
 
 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
 
 
 
 
 
 
 
 
смт Глибока - 2019 р.
 
ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА
комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки

1 Ініціатор розроблення прогарами Управління праці та соціального захисту населення (далі у програмі УПСЗН).
1.1 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Власна ініціатива
2 Розробник програми УПСЗН
3 Співрозробники програми -
4 Відповідальний виконавець УПСЗН
5 Учасники програми Управління освіти, УПСЗН, служба у справах дітей, відділ внутрішньої політики, Глибоцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6 Терміни реалізації програми  2019 –2021 рр
7 Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 324 тис.грн
9 кошти місцевих бюджетів  360 тис. грн.
10 Основні джерела фінансування Районний бюджет
 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
       Програма реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки (надалі - Програма) спрямована на поглиблення процесу формування і реалізації молодіжної, та сімейної політики в районі.
       До основних проблем  реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі слід віднести такі:
– соціальний, інформаційний та культурний розрив між сільською та міською молоддю;
– досить високий рівень насильства в сім’ях;
– недостатня інформованість громадян району щодо небезпек, які пов’язані з виїздом за кордон (торгівля людьми, жінками зокрема);
– низький рівень ініціативності й активності громадян в усіх сферах життєдіяльності суспільства, безпосередньої участі громадян у формуванні й реалізації державної політики щодо вирішення соціально значимих проблем, як суспільства взагалі, так і молоді зокрема;
– невисокий рівень обізнаності та практичних знань громадян щодо можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-планів.
1.3. Мета Програми
Програма розроблена з метою забезпечення реалізації системної та комплексної державної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку,  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямована на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, гендерне інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства, залучення молоді до активної участі в соціальному житті та пропаганду здорового способу життя.
1.4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми
Для досягнення мети Програми необхідно:
– забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;
– забезпечити реалізацію виховних, консультативно-роз'яснювальних програм та заходів спрямованих на підготовку громадян до подружнього життя
та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини;
– забезпечити повноцінну наповненість інформаційного простору з питань реалізації молодіжної політики,  протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Глибоцькому районі;
– забезпечити можливість тимчасового працевлаштування громадян;
– організувати роботу з підвищення обізнаності та практичних знань  громадян щодо можливостей підприємницької діяльності, написання бізнес-планів;
– організувати просвітницьку роботу з молодими людьми з питань репродуктивного здоров’я, безпечного материнства, виховання та розвитку дітей.
– забезпечити утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини, створення умов для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності та попередження насильства в сім’ї;
– забезпечити підтримку діяльності жіночих, молодіжних, профспілкових та інших організацій, що виступають з підтримкою ініціатив про покращення становища жінок, пропонують кандидатури здібних та фахово-компетентних жінок до органів влади всіх рівнів;
– удосконалити систему запобігання насильству в сім’ї та створення дієвої системи надання допомоги жертвам насильства;
– підвищити рівень інформованості населення та усвідомлення проблеми торгівлі людьми;
– покращити роботу у сфері надання реабілітаційної допомоги (соціальної, юридичної, медичної, психологічної) особам, що постраждали від торгівлі людьми.
Програма розрахована на 3 роки і діє протягом   2019- 2021 років.
1.5. Завдання Програми та результативні показники
Програма передбачає виконання таких актуальних завдань:
  • сприяти ініціативі й активності громадян в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширити можливості безпосередньої участі громадян у формуванні й реалізації державної політики щодо вирішення соціально значимих проблем як суспільства взагалі, так і молоді зокрема;
  • створити умови для зайнятості громадян, розвитку їх підприємницької діяльності;
  • формувати нові засади соціального і правового захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів;
  • попереджувати насильство в сім’ї;
  • формувати реалізацію державної політики у сфері гендерної рівності;
  • забезпечувати підтримку громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї;
  • забезпечити організацію громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї;
  • забезпечити проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;
  • сприяти утвердженню гендерної рівності як фундаментального критерію демократії;
  • підтримувати та стимулювати основні суспільно-корисні ініціативи молоді, її організацій і рухів, що реально вирішують як суто молодіжні, так і загальносуспільні проблеми;

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.
Основні показники продукту Програми визначені у додатку 2.
1.6. Система управління та контролю за ходом 
виконання Програми
УПСЗН районної державної адміністрації здійснює контроль за станом впровадження та реалізації заходів цієї програми, подає узагальнену інформацію районній державній адміністрації до 25 грудня щорічно впродовж 2019-2021 років та не рідше одного разу за рік звітує про хід виконання Програми
 
 
Керуючий справами районної  ради                               Шміт М.Д.                                       
 

Додаток 1
До комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
                                                                                                                                                                                         у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
Ресурсне забезпечення комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів всього,
в тому числі:
105 тис.грн. 107 тис.грн. 112 тис.грн. 324 тис.грн.
Місцевий бюджет 105 тис.грн. 107 тис.грн. 112 тис.грн. 324 тис.грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                       М.Д.Шмідт
 
  
 
 
 
Додаток 2
До комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
                                                                                                                                                                                         у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
 
Показники продукту комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
 
№ п/п Назва показника Одиниця Вихідні дані 2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього за
 період дії
1 2 3 4 5 6   7
І Показники продукту програми            
1 Кількість нарад з питань молодіжної політики, протидії торгівлі людьми. К-ть 10 10 10 10 30
2 Кількість засідань районної комісії з питань запобігання насильства в сім’ї, круглих столів, семінарів, тренінгів з представниками влади та молодіжних громадських організацій щодо питань молодіжної та сімейної політики К-ть 32 32 32 32  
96
3 Кількість видань інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань молодіжної та сімейної політики (без урахування тиражу) тис. одиниць 5 5 5 5  
15
 
 
 
ІІ Показники ефективності            
1 Кількість осіб охоплених засіданнями районних координаційних рад К-ть 360 360 360 360 10620
2 Середня вартість районного семінару, наради, навчання Грн.. 1000 1000 1000 1000 3000
3 Середня вартість 1-го засідання круглого столу Грн.. 300 500 500 500 1500
4 Середня вартість 1-го тиражу інформаційних матеріалів Грн.. 2000 2000 2000 2000 6000
ІІІ Показники якості програми            
1 Збільшення кількості молоді, залученої до активної громадської діяльності К-ть
(21100)
3763 4516 5192 5972 15680
2 Підвищення рівня ознайомлення молоді з питаннями здорового способу життя К-ть
(21100)
5330 6100 7010 7000 20110
3 Збільшення кількості молоді, зайнятої тимчасовим працевлаштуванням К-ть
(21100)
150 190 200 210 600
4 Збільшення кількості охоплених соціальними послугами сімей К-ть
 
500
2210 2100 2120 2250 6470
5 Збільшення рівня проінформованості сімей і молоді стосовно негативних наслідків насильства в сімї,та торгівлі людьми К-ть
 
23100
150 180 190 220 590
6 Підвищення якості надання соц- х послуг сім′ям К-ть
500
5200 5350 5500 5650 16450
 
 
 
 
 
 
Керуючий  справами районної ради                                                                             Шмідт М.Д.
 
 
 
 

Додаток 3
До комплексної Програми реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
                                                                                                                                                                                         у Глибоцькому районі на 2019-2021 роки
1.6.  Напрями діяльності і заходи Програми
Зміст заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні витрати на реалізацію 
(тис.грн.), бюджет
Очікувані результати
Джерело фінансування Всього
660
тис.грн
2019р.
210тис.грн
2020р.
210 тис.грн
2018р.
240
тис.грн
І. Сімейна політика
 
1.1 Проведення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, відродження національних свят, пропаганда кращих духовних надбань українського народу. Глибоцький РЦСССДМ
ССД Глибоцької РДА,
Управління     освіти   Глибоцької РДА
УПСЗН Глибоцької РДА,
Травень-червень 2019-2021 рр. районний бюджет 6,0 2,0 2,0 2,0 Популяризація сімейних цінностей, підвищення якості соціальної роботи із сім′ями
1.2 Участь у огляді- конкурсі "Таланти багатодітної родини" Глибоцький РЦСССДМ,
Управління освити Глибоцької РДА
2019-2021 рр. районний бюджет 1,5 0,5 0,5 0,5 Утвердження пріоритетності сімейних цінностей
ІІ. Молодіжна політика
 
2.1 Організація стажування студентів, навчальних закладів та лідерів молодіжних організацій у органах влади УПСЗН Глибоцької РДА, вищі навчальні заклади 2019-2021 рр. Не потребує вкладення коштів
 
- - - - Збільшення кількості молоді, залученої до активної громадської діяльності
 
III. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.
Попередження насильства у сім’ї та протидія торгівлі людьми
 
 
Зміст заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні витрати на реалізацію 
(тис.грн.), бюджет
Очікувані результати
  Джерело фінансування Всього
660
тис.грн
2019р.
210тис.грн
2020р.
210 тис.грн
2021р.
240
тис.грн
 
3.1 Надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї та членам сім’ї, відносно яких існує реальна загроза вчинення УПСЗН Глибоцької РДА, 2019-2021 рр. районий бюджет 25,0 9,0 7,0 9,0 Збільшення рівня проінформованості сімей щодо попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми  
3.2 Проведення профілактичної роботи щодо попередження насильства в сім’ї з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах УПСЗН Глибоцької РДА, Глибоцький РЦСССД Глибоцький ССД, НП 2019-2021 рр. районний бюджет 20,0 6,0 7,0 7,0 Збільшення рівня проінформованості сімей щодо попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми  
3.3. Участь у розробці програми направлення на корекцію поведінки осіб, що систематично вчиняє насильство в сім’ї
 
УПСЗН Глибоцької РДА  
Глибоцький РЦСССДМ,  ССД Глибоцької РДА , НП,
громадські організації
2019-2021 рр. районний
бюджет
4,5 1,0 1,5 2,0 Збільшення рівня проінформованості сімей щодо попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми   
 
 
 
 
3.4. Організація інформаційно- профілактичних заходів з батьками у навчальних закладах Управління освіти Глибоцької РДА,
Глибоцький РЦСССДМ, УПСЗН Глибоцької РДА
2019-2021 рр. районний бюджет 12,0 3,0 4,0 5,0 Збільшення рівня проінформованості сімей щодо попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми  
ІV.   Проведення інформаційних  заходів щодо попередження насильства в сімї  
 
 
Зміст заходу Виконавець Термін виконання Орієнтовні витрати на реалізацію 
(тис.грн.), бюджет
Очікувані
результати
  Джерело фінансування Всього
660
тис.грн
2019р.
210тис.грн
2020р.
210 тис.грн
2021р.
240
тис.грн
 
4.1 Проведення науково – практичних конференцій, семінарів, лекцій, круглих столів з метою гендерної освіти населення, популяризації ідеї гендерної рівності. УПСЗН Глибоцької РДА, громадські організації 2019-2021 рр. районий бюджет 5,0 1,0 2,0 2,0 Збільшення рівня проінформованості  молоді щодо реалізації гендерної політики, збільшення рівня співпраці з громадськими організаціями  
4.2 Розробка, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань гендерної політики. УПСЗН Глибоцької РДА, громадські організації 2019-2021 рр. районний бюджет 6,0 2,0 2,0 2,0 Збільшення рівня проінформованості  молоді щодо реалізації гендерної політики  
                     
4.3 Організація роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та впровадження гендерної рівності. УПСЗН Глибоцької РДА,
Глибоцький РЦСССДМ, НП, ССД Глибоцької РДА,
громадські організації
2019-2021 рр. районний бюджет 1,5 0,5 0,5 0,5 Покращення взаємодії між органами державної влади з питань протидії насильства в сім’ї  
4.4 Проведення інформаційної кампанії щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.. Розробка, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми.     УПСЗН Глибоцької РДА,   
Глибоцький РЦСССДМ,    ССД Глибоцької РДА,
    громадські організації
2019-2021 рр. районний бюджет 5,0 1,0 2,0 2,0 Збільшення рівня поінформованості  сімей щодо попередження насильства в сім’ї та питань протидії торгівлі людьми.  
4.5 Підтримка діяльності та проведення заходів спільно з громадськими організаціями, що працюють в сферах протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та забезпечення гендерної рівності. УПСЗН Глибоцької РДА,
 Глибоцький РЦСССДМ,     ССД Глибоцької РДА, НП, громадські організації
2019-2021рр. районний бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 Збільшення рівня співпраці з громадськими організаціями  

 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                      Шмідт М.Д.