РІШЕННЯ № 31-29/19

Про затвердження «Комплексної програми покращення умов обслуговування платників податків в Глибоцькому районі та як результат – збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019-2023 роки».

                                                                                                     
УКРАЇНА

Глибоцька районна рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
ХХIX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № 31-29/19
 
3 травня  2019 року                                                 смт. Глибока
 
 
Про затвердження «Комплексної програми 
покращення умов обслуговування платників
податків в  Глибоцькому районі та як результат –
збільшення надходжень до державного та місцевих
бюджетів на 2019-2023 роки»
 
            Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням районної ради від 3 листопада 2006 року № 121-6/06, розглянувши лист Головного  управління ДФС у Чернівецькій області Державної фіскальної служби України № 2727/9/24-13-55-09 від 19.03.2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності від 23 квітня 2019 року та постійних комісій районної ради від 2 травня 2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Комплексної програми  покращення умов обслуговування платників податків в  Глибоцькому районі та як результат – збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019-2023 роки»  (далі Програма), що додається.
2. Визнати головним розпорядником коштів Глибоцьку районну раду, відповідальним виконавцем – Глибоцьку державну податкову інспекцію Сторожинецького управління  головного управління ДФС у Чернівецькій області .
3. Відповідальному виконавцю програми звітувати на сесіях районної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів. Після закінчення дії Програми відповідальному виконавцю скласти заключний звіт про результати виконання Програми та подати його на розгляд сесії районної ради разом з пояснюючою запискою про кінцеві результати Програми.
4. Фінансування заходів Програми здійснювати, дотримуючись Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням районної ради від 3 листопада 2006 року № 121-6/06  та вимог Бюджетного Кодексу України. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії районної ради про районний бюджет, виходячи із наявних фінансових можливостей.
5. Рішення районної ради «Про затвердження Комплексної програми «Створення позитивного іміджу та контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб Глибоцького відділення Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції головного державного управління ДФС у Чернівецькій області «Партнерство заради добробуту» на 2016 – 2020 роки»» № 93-8/16 від  15  липня 2016 року вважати таким, що втратило чинність.
 
6. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника голови районної ради Гуменного В.В. та постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів (Мігоряну Д.І.).
 
 
Голова районної ради                                                                                   П.В.Панчук
 
 
 
 
 
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Глибоцької районної ради VII  скликання
від 3 травня 2019 року № 31-29/19    

                                                                                             

 
 
 
 
Комплексна програма
покращення умов обслуговування платників
податків в  Глибоцькому районі та як результат –
збільшення надходжень до державного та місцевих
бюджетів на 2019-2023 роки»
 
 
 
 
  
 
 
смт.Глибока
2019р.


 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОНІ ТА ЯК РЕЗУЛЬТАТ- ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
НА 2019-2023 РОКИ
 

 
I. Загальні положення
Україна сьогодні прямує шляхом євроінтеграції, побудови нової європейської держави. Надання якісних послуг населенню один з пріоритетів даної інтеграції.
Програма покращення  умов обслуговування платників  Глибоцького району  та  як результат збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019 - 2023 р.р. ініційована та розроблена Глибоцькою ДПІ Сторожинецького управління  ГУ ДФС в Чернівецькій  області.
Тісна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з податковою службою району забезпечить не лише  повноцінне та своєчасне наповнення бюджетів, а й сприятиме створенню сприятливих умов для платників податків (в т.ч. центрів обслуговування  платників податків), вихованню високої податкової культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків, та, як наслідок, зміцненню добробуту громад Глибоцького району.
Дана Програма розроблена на виконання вимог Податкового кодексу України  від 02.12.10р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII  «Про державну службу».
Перш за все, Програма націлена на повне та якісне надання населенню інформаційних послуг з питань податкової політики, поліпшення умов обслуговування платників, створення зручних умов для виконання податкових обов'язків кожним громадянином та підвищення рівня добровільної сплати податків.
Розроблена з урахуванням вищенаведених нормативних документів, Програма спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у взаємовідносинах влади з суспільством.
Пріоритети роботи  Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області:

 1. Удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей податкового супроводження  платників податків.
 2. Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.
 3. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
 4. Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, досягнення паритету інтересів держави і підприємців.
 5. Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.
Центр по обслуговуванню платників підвищує рівень податкових адміністративних та інформаційних послуг, а саме:
 • належне обслуговування  та створення комфортних умов  платникам податків ;
 • розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
 • спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДФС;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків.
          Принцип функціонування  центру полягає в тому, що зосереджено в одному приміщенні весь комплекс послуг з адміністрування податків і зборів. З їх відкриттям запроваджується індивідуальний підхід до кожного платника податків.
Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління традиційно займає одне з пріоритетних місць в області по частці доходів, що надходять до загальнодержавної скарбниці. У 2018 році показники збору податків в усіх сферах економіки значно перевищили минулорічні.
Аналіз стану збору податків за 2018 рік до бюджетів усіх рівнів показав, що податковою інспекцією мобілізовано податків на загальну суму 190542,7 тис.грн, що перевищує минулорічний рівень збору податків на 30427,3 тис. грн., або на119 %.  
У 2018 році до бюджету району надійшло 125292,4 тис. грн. податків і зборів, що на  20918,2тис.грн , перевищує показники попереднього року.
Планові бюджетні показники по платежах до бюджету району по податках, які контролюються податковою  службою та затверджені сесією Глибоцької районної ради виконано в повному обсязі.
Відповідно до вимог діючого податкового законодавства, податківці щороку організовують та забезпечують проведення широкомасштабної кампанії по декларуванню доходів громадян. Крім того, постійно проводиться роз’яснювальна робота  з роботодавцями  та  громадянами з метою попередження виплати заробітної плати в «конвертах».
              Так, за результатами проведеної податковою інспекцією роботи за 2017 рік добровільно задекларували  доходи 921  громадян  району, що у порівнянні з 2016 роком більше на 65 осіб. Сума задекларованих доходів складає 39422,2 тис. грн. За результатами кампанії декларування у 2019 році  бюджет району додатково отримає коштів на загальну суму 900,0 тис. грн.  Також з кожним роком росте кількість осіб, що скористалися правом на отримання податкової знижки, у 2018 році таких було 241 громадянин.
Разом з цим, на даний час забезпеченість податківців комп'ютерною технікою не дає можливості в повному обсязі забезпечувати виконання поставлених завдань.
Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення податкового законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.
Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників податкової служби, а й належного їх матеріально-технічного забезпечення.
Зокрема, на даний час Глибоцька ДПІ постійно співпрацює із засобами масової інформації.
Глибоцька ДПІ постійно проводить семінари та  інформаційні зустрічі з платниками. Так, за 2018 рік проведено 24 зустрічі та 3 семінари, це, в свою чергу, не лише підвищення рівня податкової обізнаності громадян, а й упередження звернень та скарг від платників податків, а головне – протидія порушенням податкового законодавства та злочинам у сфері оподаткування.  
Проте, недостатня комп'ютеризація, відсутність спеціального технічного обладнання та фінансування ресурсів не дають змоги в повній мірі та своєчасно проводити оперативну роботу по інформуванню громадськості щодо змін податкового законодавства через ЗМІ та мережу Інтернет.
Запорукою ефективної співпраці між платниками податків та податковою службою є отримання платниками повних, своєчасних та професійних консультацій щодо проблемних питань, які виникають у них в процесі ведення господарської діяльності. Для досягнення цієї мети  протягом багатьох років працює “гаряча” телефонна лінія, де кожний платник податків має змогу безкоштовно, оперативно та не залишаючи свого робочого місця отримати відповіді на свої запитання, вносити пропозиції стосовно удосконалення податкового законодавства у випадках його неоднозначного тлумачення.
Забезпеченню обізнаності в діючому податковому законодавстві та  формуванню високої податкової культури у платників податків значною мірою сприяє розповсюдження серед них друкованої продукції, розробленої та випущеної спеціалістами податкової інспекції. Але нажаль кошти на її виготовлення в кошторисі податкової інспекції відсутні.
Значний моральний знос комп’ютерної техніки в податковій інспекції не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників податків, що в період масової подачі звітності спричиняє  черги, а це в свою чергу обурення і  незадоволення платників.
Належне оснащення Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області, створення сприятливих умов громадянам для отримання реєстраційних номерів облікової картки платника податків( ідентифікаційних  номерів), декларування своїх доходів, надання консультацій та роз’яснень, тощо також потребує необхідного фінансування.
Комплексне розв'язання питань пов’язаних зі своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів  можливе  шляхом  розроблення,  затвердження  та  виконання відповідної місцевої програми на період 2019- 2023 років.
Правовим підґрунтям затвердження та реалізації Програми є Конституція України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні".
 
II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення всіх бюджетів  району та усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.
В діяльності податкової служби існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевого органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Глибоцького району та, як результат, збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів  на 2019 - 2023 р.р. (надалі - Програма).
 
III. Мета Програми
Головною метою Програми є створення  сприятливих умов платникам податків  для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень податкового законодавства, а також налагодження дієвої співпраці Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області та   органів місцевого самоврядування.
 
IV. Головними напрямами  Програми є:
 1. Покращення обслуговування платників (вдосконалення сервісних центрів), формування високої податкової культури платників податків з метою сприяння розвитку підприємництва;
 2. Підвищення рівня добровільної сплати податків та забезпечення стабільного і ритмічного наповнення бюджетів;
 3. Придбання потужних серверів для безперебійної обробки даних платників податків;
 4. Удосконалення системи адміністрування податків і зборів.
 5. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків;
 6. Підвищення податкової культури і її пропаганди серед усіх учасників податкового процесу;
 7. Забезпечення взаємодії органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з податковою інспекцією.
 
V.Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строки виконання Програми
Реалізація Програми передбачає співпрацю Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області та органів місцевого самоврядування. Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019–2023 рр.
 
VI.Фінансове забезпечення
     Фінансування Програми здійснюється за рахунок  перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством.
     Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 
VII. Організація виконання Програми
Організацію виконання Програми забезпечує Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області , за участю Глибоцької районної ради, Глибоцької райдержадміністрації, її структурних підрозділів, об’єднаних територіальних громад та сільських рад району, в межах встановленої чинним законодавством компетенції, шляхом затвердження відповідних заходів, прийняття відповідних управлінських рішень та проведення постійного моніторингу стану надходжень податків до бюджетів.
Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області проводить узагальнення інформації про хід виконання заходів, визначених даною Програмою  раз на рік по виділених коштах та подає її до управління фінансів Глибоцької райдержадміністрації.
Хід виконання програми періодично заслуховується на засіданнях постійної комісії  з питань бюджету, сесіях Глибоцької районної ради, нарадах Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області та структурних підрозділів  райдержадміністрації.
 
VIII. Заходи реалізації Програми
I Організаційно - правове забезпечення заходів направлених на повне та своєчасне наповнення бюджетів
1. З метою профілактики порушень податкового законодавства, проведення спільних семінарів - нарад контролюючих органів, органів місцевого самоврядування для платників податків з питань доведення норм Податкового кодексу України та  нормативно-правових актів прийнятих на його виконання.
2. Систематичне роз'яснення через засоби масової інформації та Інтернет норм податкового законодавства,  запровадження нових форм роботи, спрямованих на виявлення   порушень податкового законодавства та  їх  попередження. Висвітлення через засоби масової інформації та  Інтернет  інформації про порушення податкового законодавства.
3. Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах   масової   інформації,   Інтернеті   номерів   контактних   телефонів територіальних органів ГУ ДФС, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри» та « Пульсу».
4.  Надання органам місцевого самоврядування та державної влади пропозицій  з  питань положень щодо місцевих податків і зборів.
5.  Створення  умов   для   ефективного    контролю за своєчасністю та повнотою надходжень податків до бюджетів району.
6. Регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях колегій та службових нарадах, при необхідності надання пропозицій щодо внесення до неї відповідних змін і доповнень.
 
II. Заходи  по  своєчасному  наповненню бюджетів
1.  Забезпечення   функціонування   бази   інформаційних даних  про виявлені  порушення податкового законодавства під час перевірок, розгляду та змісту скарг громадян та організацій, аналізу причин і чинників, що спричиняють їх повторність.
2. Систематичне проведення якісних планових та позапланових, згідно чинного  законодавства,  контрольних  заходів  по  дотриманню  суб’єктами господарювання податкового законодавства.
3. Здійснення контрольно – перевірочних заходів з метою попередження випадків виплати заробітної плати в «конвертах» суб’єктами господарювання району. 
4.  Відпрацювання ефективних механізмів здійснення  контролю за дотриманням  СГД податкового законодавства з метою своєчасного надходження податків до бюджетів всіх рівнів та бюджету району зокрема. Внесення пропозицій щодо наповнення місцевого бюджету при їх плануванні на відповідний період.
5. Забезпечення  комп’ютерною та оргтехнікою, засобами зв'язку, що відповідають сучасним технічним вимогам фахівців податкової інспекції, з метою підвищення рівня обслуговування платників податків району.
6. З метою підвищення продуктивності праці фахівців Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління  для покращення якості та ефективності документування порушень придбання спеціальної комп'ютерної та оргтехніки.
7. Попередження порушень податкового законодавства, шляхом інформаційно - роз'яснювальних заходів в засобах масової інформації, Інтернеті та шляхом участі в семінарах і навчаннях, що проводяться іншими органами влади. Розповсюдження фахового журналу " Вісник " –  право знати все про податки і збори ".
 
III. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення заходів програми
     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів  та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством.
     Відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні забезпечити широку інформаційну підтримку заходів органів місцевого самоврядування, податкових органів, спрямованих на наповнення бюджетів. Поширювати позитивний досвід попереджувальної роботи контролюючих органів.
 
 
IX.Система управління та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області, цільовим та ефективним використанням коштів – фінансове управління райдержадміністрації.

ПАСПОРТ

Програми покращення умов обслуговування платників податків Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління  ГУ ДФС в Чернівецькій  області та як результат збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів
на 2019 – 2023 р.р.
1. Ініціатор розроблення Програми Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС в Чернівецькій області
2. Дата, номер і назва нормативних документів Конституція України, Податковий кодекс України від 02.12.10р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України від 07.10.2010р. N 2592-VI із змінами і доповненнями, Закон  «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР , Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015р. № 889-VIII  
 
3. Розробник Програми Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС в Чернівецькій області
4. Співрозробники  Програми  -
5. Відповідальні виконавці Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС в Чернівецькій області
6. Учасники Програми Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС в Чернівецькій області, Глибоцька райдержадміністрація , Глибоцька районна рада, об’єднанні територіальні громади та сільські ради району
7. Термін реалізації Програми 2019-2023 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Глибоцького району*
Бюджет Глибоцької ОТГ
Бюджет Волоківської ОТГ
Бюджет Тереблеченської  ОТГ
Бюджет Чагорської  ОТГ
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації    350 тис.грн.
9.1. В тому числі:  
       - кошти  Бюджету Глибоцького  району
                    Бюджет   Глибоцької ОТГ
                    Бюджет   Волоківської ОТГ
                    Бюджет   Тереблеченської  ОТГ
                    Бюджет   Чагорської  ОТГ
   150 тис. грн.
      50 тис. грн.
      50 тис. грн
      50 тис. грн
      50 тис. грн
 
 • інші джерела фінансування,
незаборонені        чинним законодавством
 
10. Основні джерела фінансування Програми
Бюджету Глибоцького  району
Бюджет   Глибоцької ОТГ
Бюджет   Волоківської ОТГ
Бюджет   Тереблеченської  ОТГ

Бюджет   Чагорської  ОТГ

     
* ПРИМІТКА:   Фінансування заходів програми здійснювати за окремими рішеннями відповідних рад, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсне забезпечення програми  по покращенню умов обслуговування
 платників Глибоцької ДПІ та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів
на 2019 - 2023 роки
 
Обсяг коштів, які пропонуються               Етапи виконання програми
                             (тис. грн.)
 
Усього
(тис. грн.)
 
 
 2019 рік 2020 рік
 
2021 рік 2022 рік 2023 рік
Обсяг ресурсів, усього у тому числі: 70  тис.грн 70  тис.грн 70  тис.грн 70  тис.грн 70  тис.грн 350 тис.грн
Районний бюджет * 30 тис.грн 30 тис.грн 30 тис.грн  30 тис.грн  30 тис.грн 150 тис.грн
Бюджет Глибоцької ОТГ  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  50  тис.грн
Бюджет Волоківської ОТГ  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн   50 тис.грн
Бюджет Тереблеченської  ОТГ  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн   50 тис.грн
Бюджет Чагорської  ОТГ  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн  10 тис.грн   50 тис.грн
 
 
 
Завдання Програми та результативні показники
Програма є складовою частиною комплексного вирішення питання своєчасності та повноти наповнення бюджетів, в т.ч.: підвищення рівня добровільної сплати податків, податкової культури, обслуговування платників податків, запобігання вчиненню порушень податкового законодавства.
Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших контролюючих, правоохоронних органів та зацікавлених відомств), дієвих заходів з метою збільшення надходжень до бюджетів на таких пріоритетних напрямках як:
-   запобігання вчиненню порушень податкового законодавства;
-   запобігання виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;
-   здійснення комплексу заходів по  скороченню податкового боргу;
-   запровадження  нових форм і методів попередження  порушень податкового законодавства;
-   розвиток центру обслуговування платників податків;
-   придбання потужних серверів для безперебійної обробки даних;
-   матеріально-технічне забезпечення профілактичної та інформаційно-аналітичної роботи.
Система фінансового забезпечення даної Програми передбачає суттєве покращення обслуговування платників податків Глибоцькою ДПІ Сторожинецького управління  ГУ ДФС в Чернівецькій  області і як наслідок підвищення рівня добровільної сплати податків та збільшення надходжень до бюджетів району.
За умови реалізації запланованих Програмою заходів прогнозується підвищення рівня обслуговування платників податків, збільшення надходжень до бюджетів району.
 
                                                                                                                                                                                                                                 
Напрямки реалізації програми  Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДВС у Чернівецькій  області   по  покращенню умов   обслуговування платників та збільшення надходжень до державного та  місцевих бюджетів
на 2019 – 2023 роки

з/п
  Перелік заходів програми     Термін      
  виконання    
     заходу
        Виконавці       Джерело
  фінансування
    Орієнтовні   
        обсяги 
  фінансування
    (тис. грн..)
                   Очікуваний 
                     результат
1                        2             3             4              5             6                             7
1. Придбання засобу безперебійного живлення.
 
        2019 рік   Бюджет Глибоцького району*
Бюджет Глибоцької ОТГ
Бюджет Волоківської ОТГ
Бюджет Тереблеченської  ОТГ
Бюджет Чагорської  ОТГ
2019  - 70 тис.грн. Покращення  умов обслуговування платників
2. Придбання комп’ютерної та оргтехніки для центрів по обслуговуванню платників податків:
-комп’ютер 3шт.;
-універсальний апарат (ксерокс+сканер+принтер) 2шт.;
2020роки   Бюджет Глибоцького району*
Бюджет Глибоцької ОТГ
Бюджет Волоківської ОТГ
Бюджет Тереблеченської  ОТГ
Бюджет Чагорської ОТГ
2020 -  70 тис.грн.
 
 
Покращення якості документування та контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати  податків, зборів  та  інших платежів до державного та місцевих бюджетів
3. Ремонт приміщень де  обслуговуються платники податків 2021 – 2022 роки   Бюджет Глибоцького району*
Бюджет Глибоцької ОТГ
Бюджет Волоківської ОТГ
Бюджет Тереблеченської  ОТГ
Бюджет Чагорської  ОТГ
2021  -  70  тис.грн.
 
2022  -   70 тис.грн
 
 
Створення належних умов для платників
4. Придбання окремих  меблів для обладнання додаткових  робочих місць прийому платників:
-столи письмові 2 шт.;
-стільці 10 шт.
Придбання двох робочих станцій
2023 роки   Бюджет Глибоцького району*
Бюджет Глибоцької ОТГ
Бюджет Волоківської ОТГ
Бюджет Тереблеченської  ОТГ
Бюджет Чагорської  ОТГ
2023  -  70 тис.грн.
 
 
Підвищення   рівня обслуговування платників
5.            
 
* ПРИМІТКА:   Фінансування заходів програми здійснювати за окремим рішенням Глибоцької районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до  Програми  покращення умов обслуговування платників Глибоцькою ДПІ Сторожинецького управління  ГУ ДФС в Чернівецькій  області  та як результат збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів
на 2019 - 2023 р.р.
З метою підвищення рівня податкової культури платників податків  виявлення і усунення випадків порушення податкового законодавства, проведена реорганізація  Глибоцьке відділення Чернівецької ОДПІ Головного управління ДФС в Чернівецькій  області районі та створено  Глибоцьку ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Проведений аналіз свідчить, що для покращення умов обслуговування платників податків та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів, необхідне зміцнення  матеріально - технічного забезпечення Глибоцької ДПІ. 
Пріоритети роботи Глибоцької ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області:
Головною метою Програми є створення  комфортних умов для партнерських взаємовідносин податкової інспекції та платників податків.
1. Забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами .
2. Розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з врахуванням їх потреб та побажань.
3. Спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування податкової служби.
4. Забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (через надання консультацій, роз’яснень, семінарів, брошур).
6.   Своєчасне та повне інформування платників податків про необхідність виконання їх  податкових  зобов’язань  для  упередження фактів застосування   фіскальних   інструментів,  покращення  партнерських стосунків.
7.Удосконалення системи адміністрування платників податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей податкового супроводження  платників податків.
8.Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе ( стосовно усіх платників) застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.
9. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
10.Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін, здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.
11.Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.
            Належне забезпечення контролю за надходженнями до бюджетів та високий рівень добровільної сплати податків впливає на виконання соціальних програм району.
            Глибоцька ДПІ Сторожинецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області  повинна підвищити рівень податкових адміністративних та інформаційних послуг, а саме:
 • належне обслуговування  та створення комфортних умов  платникам податків;
 • розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
 • спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування податкового органу;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків.

            Однією із головних умов якісного та своєчасного проведення податковою службою району належного обліку, нарахування та здійснення контролю за сплатою податків, що спрямовуються до  бюджетів всіх рівнів та бюджету району зокрема, є забезпечення працівників податкової служби сучасною комп'ютерною технікою.
      Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення податкового законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.
     Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників податкової служби, а й належного матеріально-технічного забезпечення.
     В зв’язку з введенням дію Законів України від 13.01.11 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та від 13.01.11 № 2938-V «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та з метою своєчасного та належного задоволення запитувачів  інформації та надання  їм ксерокопій документів,  необхідно створити  спеціальні робочі місця для роботи запитувачів з документами належно обладнані  сучасними  ксероксами, сканерами  та комп’ютерами.
            Значний моральний знос комп’ютерної техніки в податковій інспекції не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників податків. В зв’язку із  постійною динамікою зміни кількості суб’єктів господарювання  які подають звітність в електронному вигляді, виникла необхідність  придбати потужні сервери для безперебійної обробки даних податкової звітності .
     Належне оснащення Громадської приймальні Глибоцької ДПІ, створення сприятливих умов громадянам для отримання реєстраційних номерів  облікової  картки  платника податків (ідентифікаційних номерів), декларування майнового стану та доходів також потребує необхідного фінансування.
              Комплексне    розв'язання   питань  пов’язаних з   своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів  можливе  шляхом  розроблення,  затвердження  та  виконання відповідної  програми на період до 2023 року.
        В зв’язку з цим  Глибоцькою ДПІ  розроблено Програму  покращення умов обслуговування платників податків у районі та як результат збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019 – 2023 р.р.
        Виконання заходів Програми щодо покращення умов обслуговування платників податків та збільшення надходжень до бюджетів неможливе без цілеспрямованого плану дій та належного фінансування. 
        З метою створення належних умов обслуговування платників податків  вимагає суттєвого покращення матеріально-технічного забезпечення Глибоцької ДПІ (особливо щодо сучасної комп’ютерної та оргтехніки, засобів телефонного зв’язку, тощо) .
        В цілому по Програмі визначено фінансування головних напрямків у сумі 350 тис. грн. (протягом 5-х років), це тільки незначна частина необхідних коштів, що потрібна для виконання покладених завдань.
           За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується суттєве покращення рівня обслуговування платників податків, податкової культури населення , добровільної сплати податків  та збільшення надходжень до бюджетів. Від якості роботи податкової служби щодо попередження та усунення порушень податкового законодавства  суб'єктами підприємницької діяльності залежить соціальна стабільність і поліпшення економічного стану Глибоцького району.
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                М.Д.Шмідт