РІШЕННЯ № 32-29/19

Про затвердження Районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки.

                                                                                                      
                                                                  УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 2141880@mail.gov.ua
  
ХХІХ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 32-29/19
 
3 травня  2019 року                                          смт. Глибока
 

 
Про затвердження  Районної програми
поводження з твердими побутовими відходами
на 2019-2022 роки
 
       Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України  «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи»,  Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням районної ради від 3 листопада 2006 року № 121-6/06, розглянувши лист управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації від 26.03.2019 року № 116, з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності  від 23 квітня 2019 року та  постійних комісій районної ради від 2 травня  2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
  1.       Затвердити  Районну програму поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки (далі Програма), що додається.
2.     Глибоцькій районній  державній адміністрації передбачати  в районному бюджеті  кошти на  фінансування  Програми  за наявності бюджетних можливостей на відповідні роки та за умови забезпечення бюджетних установ району захищеними видатками. 
3.     Виконавцям Програми забезпечити використання бюджетних коштів на виконання заходів у населених пунктах району.      

  1. Контроль за виконанням Програми покласти першого заступника голови районної державної адміністрації Коломійця В.К.,  постійні комісії районної з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Сидоряк В.П.) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Мігоряну Д.І.). 

 
 
Голова районної ради                                                                            П.В.Панчук


 
  
 
«Районна програма
поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки»
 
 
                Розділ І. Загальна характеристика районної програми
 
У населених пунктах району щорічно накопичується близько 3225,8     куб.м. твердих побутових відходів, які захоронюються на 33 полігонах та сміттєзвалищах загальною площею 35,17 гектарів.
Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, пори року, ступеня благоустрою житлових будинків, життєвого рівня населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 9,8% паперу, 3,2% харчових відходів, деревини 7,6%, текстилю 13%, металів 5%, скла 17,5%, полімерних 25%, інших відходів 18,9%.
Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів району і здійснюється спеціальними автомобілями в смт. Глибока, підручними транспортними засобами в селах району. Проте наявний рухомий склад  виробничого управління житлово-комунального господарства (наявні 3 одиниці) застарілі, майже на 80% відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. При нормативі 12 відсотків, відновлення не проводилось взагалі. Високий рівень тарифів з надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами призвів до зменшення кількості укладених договорів.
На території району всі побутові відходи захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах. Переважна їх більшість працює в режимах часткового та повного завантаження, тобто з порушенням  проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігони та сміттєзвалища є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Наявні полігони та сміттєзвалища потребують санації та рекультивації. Незадовільно вирішуються питання створення нових полігонів. У багатьох селах району триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів.
На території району відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими відходами. Побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами можуть потрапляти водні об’єкти.
Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів району недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням побутових відходів.
Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямків та розв’язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, яка враховує сучасний стан  економіки країни, перспективи її соціального розвитку.
                                                                                               ( додаток 1,2)
               
Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована районна програма.
 
Основне на що направлена Програма - це створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, створення умов для сортування, переробки з виділенням вторинних цінних компонентів та направлення їх на подальшу переробку, в екологічному плані обмеження  шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
 
Розділ ІІІ. Мета програми.
 
Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі основні завдання :
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;
- розробити та впровадити нове обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;
- забезпечити організацію контролю за діючими та закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;
- створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу;
- впровадження комплексної переробки і утилізації із збільшенням  ресурсу використання  цінних компонентів.
                                                                                 ( додаток 3)
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
терміни  виконання районної Програми.
 Заходи передбачені до виконання, підлягають здійсненню наступним шляхом.
                   
   Програмою  передбачається  ( період часу 2019-2022 роки) - впровадження комплексної переробки та утилізації, збільшення ресурсу використання цінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу; досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів; забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.
 
Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів як на державному, так і на місцевому рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державний і місцеві бюджети, кошти підприємства які забезпечують санітарне очищення населених пунктів, інші кошти не передбачені бюджетом).
 
Розділ V. Завдання програми:
- організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;
- забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;
- застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу, спалювання та інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;
- заключення договорів на відпуск для наступної переробки цінних компонентів отриманих в процесі сортування, роздільного збору побутових відходів;
- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів які підлягають закриттю.
 
 
Розділ VІ. Система управління та контролю за ходом виконання програми
 
            Контроль за виконанням «Районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки» відповідно до законодавства здійснюють селищна (ОТГ) та сільські ради в межах своєї компетенції.
            Громадський контроль за ходом   реалізації Програми здійснюють (за бажанням) представники громадських організацій, у Статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства.
             Відділи архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, ОТГ, селищна та сільські ради проводять детальний аналіз виконання пунктів районної Програми та не пізніше 1 квітня подають районній раді.
             В разі потреби одночасно можуть вноситись пропозиції щодо коригування завдань районної Програми.
 
 
Керуючий справами
районної ради                                                                                М. Шмідт


                                                      Додаток №1
 
Загальна характеристика «Районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки»
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації,
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми 18.01.2018 № 01.23/19-97, лист Чернівецької обласної
державної адміністрації
3. Розробник програми Управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації ,
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
4. Співрозробник програми Глибоцьке виробниче управління житлового комунального господарства
5. Відповідальний виконавець програми Глибоцька селищна рада, ОТГ, сільські ради, .
6. Учасники програми Глибоцька районна рада, Глибоцька райдержадміністрація, Глибоцька селищна рада, ОТГ, сільські ради.
7. Термін реалізації програми 2019 - 2022 роки
7.1. Етапи виконання програми «для довгострокових програм». 1-й етап    2019 - 2020 роки
2-й етап    2021 - 2022 роки
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні програми «для комплексних програм». Державний, обласний, районний,
селищний та сільські бюджети.
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн). 4000
9.1. Втому числі бюджетних коштів, (тис.грн) 2000
  - з них коштів селищного ОТГ та сільських бюджетів, (тис.грн) 2000
10. Основні джерела фінансування програми. Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                              М.Д.Шмідт
 
 
 
 
 
Додаток №2
 
Загальна характеристика «Районної програми
поводження з твердими побутовими відходами на 2019-2022 роки»
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
(тис.грн)
  Всього витрат на виконання програми
  2019 2020 2021 2022
1   2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:   1000 1000 1000 1000 4000
Державний бюджет   500 500 500 500 2000
Обласний фонд охорони навколишнього середовища    
250
 
 
250
 
 
250
 
250
 
1000
Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь в виконанні Програми (селищний та сільські бюджети )   200 200 200 200 800
Кошти підприємства (ВУЖКГ)   50 50 50 50 200
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                              М.Д.Шмідт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №3
 
Загальна характеристика «Районної програми
поводження з твердими побутовими відходами на 2018-2022 роки»

п/п
Назва
показника
Один.
виміру
Вихідні
дані на
початок
дії
програми
ІІ етап Всього за
період дії
програми
(або до
кінця дії програми)
  2019 2020 2021   2022
  
 
1 2 3 4   5 6 7 8 9
 
1. Показники продукту програми
1 Спорудження цеху в смт. Глибока по роздільній переробці ТПВ  
 
од.
 
 
0
   
 
1
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
1
2 Впровадження технології розділення компонентів ТПВ  для наступного використання  
 
%
 
 
0
   
 
25
 
 
25
 
 
25
 
 
25
 
 
100
3 Набуття професійних навичок  працівниками для роботи з ТПВ.  
осіб
 
0
   
1
 
1
 
-
 
1
 
3
4 Створення умов для централізованого вивозу ТПВ з сервісної зони КПП « Порубне», придбання автомобіля -контейнеровоза.  
 
 
 
шт.
 
 
 
 
0
   
 
 
 
1
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
1
5. Впорядкування наявних на території району сміттєзвалищ та полігонів де проводиться складування ТПВ.  
 
од.
 
 
33
   
 
10
 
 
10
 
 
10
 
 
3
 
 
33
6. Проведення перевірок діючих полігонів на предмет дотримання діючих норм  санітарно –епідеміологічної безпеки.
 
 
 
 
од.
 
33
   
10
 
10
 
10
 
3
 
33
 
 
2. Показники ефективності програми
1 Забезпечення розділення компонентів ТПВ для наступної переробки  
%
 
0
 
   
25
 
50
 
80
 
90
 
100
2 Отримання фінансових надходжень від реалізації ТПВ  
тис. грн.
 
0
   
5
 
10
 
20
 
20
 
55
3. Підтримання норм санітарно -епідемічного стану на території сервісної зони КПП «Порубне»  
 
 
%
 
 
 
0
   
 
 
80
 
 
 
90
 
 
 
 
100
 
 
 
100
 
 
 
100
4. Приведення до норм санірного стану наявних на території району сміттєзвавлищ та полігонів.  
 
од.
 
 
33
   
 
10
 
 
10
 
 
10
 
 
3
 
 
33
5. Забезпечення постійно діючого контролю за діючими сміттєзвалищами та полігонами.  
 
 
од.
 
 
 
33
   
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
3
 
 
 
33
3. Показники якості програми
1 Можливість переробки ТПВ зібраних у населених пунктах району.  
 
од.
 
 
1
   
 
2
 
 
10
 
 
15
 
 
15
 
 
15
2. Самоокупність та рентабельність функціонування  цеху ТПВ  
тис.грн.
 
0
   
0
 
20
 
20
 
20
 
20
3. Покращення   екологічного стану  сервісної зони КПП «Порубне»  
%
 
 
0
 
 
 
 
 
90
 
 
95
 
 
100
 
 
100
 
 
 
100
 
 
 4. Покращення стану навколишнього середовища в населених пунктах де відбувається складування ТПВ  
 
 
од.
 
 
 
33
   
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
10
 
 
 
3
 
 
 
33
 5. Проведення постійного контролю за станом захоронень ТПВ од. 33   10 10 10 3 33

 
 
Керуючий справами районної ради                                              М.Д.Шмідт
 

                                Додаток №4
 
Напрями діяльності та заходи «Районної програми
поводження з твердими побутовими відходами  на 2019-2022 роки»
 

пп
 
Назва напрямку
діяльності
Перелік заходів
програми
Термін виконання заходу Виконавці Джерела
фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн., в.т.ч. поетапно по роках Очікуваний результат  
  2019
 
 
2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6                     7                                               8  
1. Спорудження цеху в смт. Глибока по роздільній переробці ТПВ завершення будівництва, введення в експлуатацію  
2019-2022
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   300 - - -  
Покращення загального санітарно-епідемічного стану навколишнього середовища
 
Обласний фонд охорони навколишнього середовища    
200
 
-
 
-
 
-
 
Місцевий бюджет   1500 - - -  
Кошти підприємства   - - - -  
Інші джерела   200 - - -  
2. Створення умов для ефективного використання ТПВ, з послідуючим виділенням компонентів для наступного використання
 
 
 
 
закупівля необхідного обладнання, устаткування  
2019-2022
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   - - - -  
Отримання прибутків  при
розділенні ТПВ по категоріям та реалізація  їх в  подальшому
 
Обласний фонд охорони навколишнього середовища    
25
 
25
 
25
 
25
 
Місцевий бюджет   15 15 15 15  
Кошти підприємства    
5
 
5
 
5
 
5
 
Інші джерела            
3. Підвищення професійного рівня працівників цеху ТПВ  
 
проведення навчань, занять
інструктажів
 
2019-2022
 
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   - - - -  
Набуття професійних навичок а також навичок взаємозамінності при виконані робочих завдань
 
Обласний фонд
охорони навколишнього середовища
   
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
Місцевий бюджет   5 5 5 5  
Кошти підприємства   2 2 2 2  
Інші джерела   - - - -  
4. Закупівля автомобіля контейнеровоза для обслуговування території сервісної зони КПП «Порубне» придбання автомобіля
 
 
 
 
2019-2022
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   200 250 - 250 Покращення екологічного стану на прилеглій території
КПП «Порубне»
Обласний фонд охорони навколишнього середовища    
 
200
 
 
100
 
 
-
 
 
100
Місцевий бюджет   - 150 150 -
Кошти
підприємства
  - - - -
Інші джерела   10 10 10 10
5. Облаштування наявних на території району сміттєзвалищ, полігонів, виконання робіт по обвалові територій складування ТПВ  
 
Проведення комплексу необхідних робіт
 
 
2019-2022
 
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   - - - - Покращення екологічного стану в цілому
 
Обласний фонд
охорони навколишнього середовища
   
 
50
 
 
50
 
 
50
 
 
50
Місцевий бюджет   180 180 180 180
Кошти підприємства    
6
 
6
 
6
 
6
Інші джерела    
10
 
10
 
10
 
10
 
6.
Забезпечення дієвого контролю за станом благополуччя діючих полігонів
 
 
Проведення перевірок, розроблення заходів безпеки діючих полігонів
 
2019-2022
 
Глибоцький ВУЖКГ
Державний бюджет   - - - -  
Покращення на території району загального  санітарно-епідеміологічного стану
Обласний фонд охорони навколишнього середовища    
 
10
 
 
10
 
 
10
 
 
10
Місцевий бюджет   25 25 25 25
Кошти підприємства    
5
 
5
 
5
 
5
Інші джерела    
-
 
5
 
5
 
5
Керуючий справами районної ради                                              М.Д.Шмідт