РІШЕННЯ № 33-29/19

Про затвердження районної Програми охорони та раціонального використання земель у Глибоцькому районі на 2019-2020 роки.

                                                                                 
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
ХХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 33-29/19
 
3 травня  2019 року                                                           смт. Глибока
 

Про затвердження Програми охорони та
раціонального використання земель
у Глибоцькому районі
на 2019-2020 роки
 
Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч.1 ст.178, ст.209 Земельного Кодексу України, ст.8  Закон України “Про охорону земель”, Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням районної ради від 3 листопада 2006 року № 121-6/06, розглянувши лист управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації від 25.03.2019 року № 106,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності від 23 квітня 2019 року та постійних комісій районної ради від 2 травня  2019 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
            1. Затвердити районну Програму охорони та раціонального використання земель у Глибоцькому районі на 2019-2020 роки (далі – Програма)  (додається).
             2. Фінансування Програми проводити у межах коштів, затверджених районним бюджетом на відповідний період.
             3. Визначити, що головним розпорядником коштів районного бюджету по фінансуванню Програми є районна державна адміністрація, відповідальним виконавцем Програми - управління агропромислового комплексу та економічного розвитку  райдержадміністрації.
             4. Відповідальному виконавцю Програми звітувати на сесіях районної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів та по її закінченні підготувати заключний звіт про результати виконання Програми.
             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Сидоряк В.П.).
 
     
 
  Голова  районної ради                                                       П.В.Панчук

 
 
 
 
 
 

   
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XXIX сесії  Глибоцької районної  ради
VII  скликання
від  3 травня № 33-29/19
 
 
 
 
 
 
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
У ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2019-2020 РОКИ
  
 
 
 

              
              
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019
 
 
 
 
 
І. Характеристика
програми охорони та раціонального використання земель
у Глибоцькому районі Чернівецької області
на 2019-2020 роки
1. Загальна характеристика району
 -     Площа території (тис. кв. м.)
 • Кількість населення (тис. чол.)
 • Специфіка
 • Кількість зареєстрованих безробітних
 • Працездатних
 
686,0
74,2
промислово-аграрна
 
 
577 осіб
25,9 тис. осіб
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми  підстава для розроблення: Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962-IV
3 Головний замовник програми  (ініціатор програми)
Головний розробник програми
 
Співрозробники
Районна державна адміністрація
 
Управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації
Управління і відділи райдержадміністрації
  Відповідальний виконавець програми Управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації
 
  Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації
Районна рада
Органи місцевого самоврядування
 
  Мета програми
 
Метою Програми регулювання земельних відносин є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма повинна сприяти збалансованому та ресурсозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності.
5 Перелік пріоритетних завдань програми: - введення в дію нормативної грошової оцінки земель по Глибоцькому району ;
- практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального та ефективного використання та охорони земель в межах сільської ради, району;
- надання органам державної влади необхідної інформації щодо оподаткування земель;
-  направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального  господарства.
-  наповнення районного бюджету.
 
  Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми Районний бюджет, бюджет громад та сільських рад та інші джерела не заборонені законодавством
 
  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.) 805
  - з них коштів державного та районного бюджету,  інші джерела не заборонені законом (тис.грн.) 805
10            Система організації контролю за виконанням Програми Структурні підрозділи РДА, служби, відповідальні за виконання заходів Програми щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують управління агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації.
Інформація про хід виконання Програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на засіданні координаційної ради та сесіях районної ради.
 
 1. Земельний фонд по Глибоцьому району.
 
Глибоцький район - один з одинадцяти районів  Чернівецької області України. Розташований у південній частині області. На півдні район межує з Румунією, на заході  - зі Сторожинецьким, а на сході — з Герцаївським районами Чернівецької області.
Територія району – 686 кв. км ( 8% території усієї області), на якій розташовано 38 населених пунктів: 1 селище міського типу (Глибока) та 37 населених пунктів сільського типу.
Чисельність наявного населення  - 74 122 (на 01.12.2018р.)
Центр району — селище міського типу Глибока.
Відстань від смт Глибока до м.Чернівці - 30 км.
На території району переважають букові ліси.
За особливостями рельєфу Глибоцький район належить до передгірної зони Чернівецької області і міститься в Прут—Сіретському межиріччі.
Формування рельєфу відбувалося під впливом русла та басейну річки Сірет. Великі ділянки зсувного рельєфу у вигляді вражаючих цирків-амфітеатрів простежуються в долині річки Дерелуй біля сіл Червона Діброва та Валя Кузьмина. Найвищий пагорб Глибоцького району — Кирилівський горб, розташований на південному заході від села Кам'янка. Висота його становить 478 м над рівнем моря.
Найбільшими водними артеріями є річка Сірет та її притока Малий Сірет. Сірет протікає через південний захід району; довжина його в межах району становить 31 км. Глибоцький район знаходиться в двох природно-кліматичних зонах: лісостеповій та передгірській. У лісостеповій зоні переважають сільськогосподарські угіддя.
Земельні ресурси являються основою природно-ресурсного потенціалу району. Загальна площа сільськогосподарських угідь району – 38014,61 га, в тому числі – 29351,66 га ріллі, багаторічних трав – 1271,40 га, сінокосів – 1068,04 га, пасовищ – 5386,79 га лісів та лісовкритих площ – 23430,02га, земель водного фонду- 892,82 га.
Ґрунти – переважно дерново-підзолисті, значною мірою перезволожені. Тому в районі проводяться роботи з їх осушення шляхом гончарного дренажу.
Річкова сітка представлена невеличкими річками, серед яких – Серет, Дерелуй, Молниця, Невольниця, Коров’я, Котовець, Віча, Малий Сірет. Головною річкою району є Сірет, який впадає у Дунай за межами району. Сірет – його ліва притока, яка бере початок у межах Чернівецької області, на північно-східному схилі Карпат біля гори Бурсукової на висоті 1100 м над рівнем моря, після злиття струмків Бурсуки і Лустун. Басейн Сірету займає майже 21% площі Чернівецької області. Підземні води Глибоцького району є прісними та мінеральними. Прісні підземні води залягають у четвертинних відкладах і в корінних породах. Найбільшою водністю відзначаються алювіальні відклади, які заповнюють заплави і тераси річки Сірет. Алювіальні відклади складаються із гальки з прошарками та лінзами пісків, суглинків та глин.
У рівнинних і передгірних селах розвинуте ставкове рибне господарство. За рахунок підземних і підруслових вод річки Сірет та її притоків здійснюється водопостачання селища Глибока. На території Глибоцького району є близько 60 ставків загальною площею понад 0,3 кв. км, тобто 0,3% площі району.
 
 1. Мета і завдання програми.
Метою Програми регулювання земельних відносин є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма повинна сприяти збалансованому та ресурсозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності.
 1. Охорона земель.
 
Охорона земель  - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості грунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави і є головним засобом виробництва в сільському господарстві. Сховищем природних багатств носієм інфраструктури, врешті-решт годувальницею всього людства.
Продуктивні землі цілком справедливо відносять до унікальних природних і виробничих ресурсів. Саме вони, на відміну від інших природних ресурсів, за умов раціонального та економічного виваженого використання здатні фізично не зменшуватися і не втрачати своєї родючості.
Завданням охорони земель є збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.
Заходи по охороні земель перш за все передбачають:
- отримання інформації про стан земель (моніторинг земель)
- захист земель від водної ерозії
- контроль по охороні та використанню земель
- економічне стимулювання раціонального використання та охорони   земель.
 
4.1 Моніторинг земель.
 
Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів
У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки.
Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля.
Основними завданнями моніторингу земель є прогноз еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення дії негативних процесів.
 
 
4.2. Захист земель від водної ерозії.
 
Наслідком високого господарського освоєння земельного фонду, без належних заходів щодо його охорони та відтворення як виробничого ресурсу й важливої складової навколишнього природного середовища, є деградація грунтів.
Найбільшу загрозу та руйнівний вплив грунтам Глибоцького району завдають площинна та лінійна водна ерозія.
Основними напрямками в боротьбі з водною ерозією передбачені земельним законодавством, та цією Програмою, а саме:
 
 4.2.1 Зменшення розораності ґрунтів.
В процесі екстенсивного розвитку сільського господарства до ріллі були залучені малопродуктивні і еродовані землі.
В наслідок великих затрат і низької врожайності на цих землях значно знижена продуктивність, а в результаті ерозії ґрунтів ми втрачаємо орну землю, луки, водоймища.
 
4.2.2. Впровадження агролісомеліоративних заходів.
         На території району розгалужена система полезахисних лісових смуг та інших захисних лісових насаджень, які являються основою надійного захисту земель.
 
4.2.3. Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд.
На території району широке розповсюдження має водна ерозія, яка проявляється в різних видах. Грунт на схилах руйнується поверхневим змивом. При інтенсивній лінійній ерозії на схилових угіддях спостерігається зростання площі ярів, замулюються заплави, річки та ставки.
В комплексі протиерозійних заходів значне місце займають гідротехнічні споруди: водовідвідні вали і канави, водо затримуючі вали, вали - тераси, водоскидні споруди та протиерозійні ставки.
 
 
4.2.4. Використання земель водного фонду та водоохоронних зон.
         Землі  водного фонду являються землями з особливим режимом використання. Водоохоронні зони встановлюються ст. 87 Водного Кодексу України.  Всі водні об’єкти не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг, наявність яких вимагається Водним кодексом України, що порушує сприятливий режим водних об’єктів, призводить до їх засмічення та забруднення, а також до заболочення заплавних земель.
Проблема загострюється в зв’язку із загальним погіршенням стану річок і водоймищ, обмеження коштів на їх утримання та розробку технічної документації. Розробка технічної документації та створення водоохоронних зон проводиться по мірі надання в користування водних об’єктів, за рахунок землекористувачів.
Благоустрій водоохоронних зон ставків провести  за рахунок коштів районного бюджету та землекористувачів.
 
 4.2.5. Розроблення Схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель.  
         Згідно вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій» та «Про охорону земель» Схеми землеустрою є основними планувальними і передпроектними документами, що регламентують головні питання використання та охорони земель на регіональному рівні. Вони не менш, ніж на 10-15 років визначають формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань, удосконалення співвідношення і розміщення категорій земель та угідь, систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації; по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ.
На підставі закладених у Схемах землеустрою планувальних і передпроектних рішень розроблятиметься уся місцева планувальна документація, проекти та робочі проекти із землеустрою та охорони земель, лісовпорядкування, формування екологічної мережі, будівництва тощо.
Це дасть можливість подолати безсистемність та неефективність у підходах до охорони земель, зміни їх цільового призначення і забудови та консолідувати відповідні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, екології, сільського, лісового, водного господарства, інспектуючих і контролюючих органів та інших зацікавлених сторін.
 
V. Інвентаризація земель
 
Метою проведення  інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування.
Проведення інвентаризації земель дасть змогу визначити земельні ділянки їх площу та склад угідь, можливість передачі в оренду або надання у власність фізичним і юридичним особам, в тому числі і на конкурентних засадах.
Провести інвентаризацію за рахунок землевласників або землекористувачів або претендентів на набуття права оренди або власності на землю. Є необхідність проведення інвентаризації земель на яких розташоване майно яке відноситься до комунальної власності територіальних громад. Проведення інвентаризації за рахунок місцевих бюджетів.
 
 
 1. Механізм реалізації Програми.
 
Конституція України визначила, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів право власності та користування земельними ділянками.
Програма спрямована на соціально-економічний розвиток. Підвищення ефективності використання ресурсів району та стане основою для розробки спеціальних проектів та кошторисної документації з питань, які висвітлені в програмі що допоможе визначити механізм, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів і контроль за раціональним використанням.
 
 1. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування програми передбачено виконувати за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів районного бюджету, коштів від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також за рахунок власників земельних ділянок.
 
 1. Очікувані результати.
 
Поетапна реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, еколого-економічних, соціально-правових та інших заходів з урахуванням особливостей реформування земельних відносин дасть змогу зупинити процес деградації ґрунтів та підвищити ефективність їх використання.
Впровадження землеохоронних заходів дасть змогу зменшити темпи інтенсивного прояву водно-ерозійних процесів, захист від яких здійснюватиметься відповідно до затверджених планів виведення деградованої ріллі з сільськогосподарського виробництва та її залуження.
Проведення робіт з інвентаризації земель дасть можливість визначити найбільш інвестиційно – привабливі земельні ділянки з метою надання їх виключно на конкурентних засадах, що забезпечить підвищення надходжень коштів до місцевого бюджету.
Прийняття запропонованої програми  дасть змогу забезпечити:
·    введення в дію нормативної грошової оцінки земель по Глибоцькому району ;
·    практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального та ефективного використання та охорони земель в межах сільської ради, району;
·    надання органам державної влади необхідної інформації щодо оподаткування земель;
·     направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального  господарства.
Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному  і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.
        Таким чином, буде забезпечено:
в економічній сфері – підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню природо-ресурсного потенціалу земель, природних, економічних та інших видів ресурсів, зокрема,буде розв’язана проблема підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до змін у аграрному секторі:
в екологічній сфері – раціональне використання та охорона земель, збагачення довкілля природними ландшафтами, забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом обґрунтування екологічно допустимих рівнів та режимів використання земель;
у соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного життєвого середовища.
 
        IX. Контроль виконання.
Враховуючи, що земля є основним національним багатством України, у Програмі передбачені державний контроль та управління земельними ресурсами незалежно від форм власності на землю та господарювання.
      Управління Програмою включатиме адміністративно – розпорядчі рішення виконавчої влади всіх рівнів, економічне стимулювання власників землі та землекористувачів за здійснення землеохоронних заходів.
        Інформація про виконання Програми систематично збирається в управлінні агропромислового комплексу та економічного розвитку райдержадміністрації, аналізується, узагальнюється у вигляді  щорічної інформації  про стан земель в районі і подається до районної ради.
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                     М.Д.Шмідт
Заходи щодо організації та забезпечення виконання Програми з охорони та раціонального ефективного використання земель у Глибоцькому районі на 2019-2020 роки
Заходи Вартість,
грн.
Джерела фінансування Термін
виконання
1 Благоустрій водоохоронних зон ставків. Впровадження заходів з охорони земель 75 000 Кошти районного бюджету, землекористувачів, або інші джерела не заборонені законом 2019-2020 рр.
2 Інвентаризація земель 160 000 Кошти державного та районного бюджету, землекористувачів, або інші джерела не заборонені законом 2019-2020 рр.
3 Встановлення меж населених пунктів та розроблення генерального плану 250 000 Кошти районного бюджету, землекористувачів, або інші джерела не заборонені законом 2019-2020 рр.
4 Оновлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів району 320 000 Кошти районного  та сільського бюджету, землекористувачів, або інші джерела не заборонені законом 2019-2020 рр.
  Всього: 805 000    

 


 

Керуючий справами районної ради                               М.Д.Шмідт