РІШЕННЯ № 35-29/19

Про внесення змін до «Програми розвитку архівної справи в Глибоцькому районі на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням районної ради від 07 грудня 2018 року № 100-26/18.

                                                                                                          
УКРАЇНА

Глибоцька районна рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
ХХIX СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № 35-29/19
 
 
3 травня  2019 року                                                 смт. Глибока
 
 
Про внесення змін до «Програми розвитку
архівної справи в Глибоцькому районі
на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням       
районної ради від 07 грудня 2018 року №100-26/18
 
 
            Керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності від 2 травня 2019 року та  постійних комісій районної ради від 23 квітня  2019 року, з метою покращення роботи по забезпеченню збереження документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, районна рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни в Програму розвитку архівної справи  в Глибоцькому районі на 2019-2022 роки (далі – Програма), збільшивши ресурсне забезпечення Програми  з коштів районного бюджету  на 400 тисяч гривень, по 100 тисяч гривень на кожен рік та викласти в новій редакції:
  • таблицю розділу  І. Загальна характеристика районної Програми розвитку архівної справи в Глибоцькому районі на 2019-2022 роки;
  • додаток 2 розділуV. Завдання Програми та результативні показники;
  • додаток 4 розділу VІ. Напрямки діяльності і заходи Програми.
 
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності  (В.К. Самушко), постійну комісію районної ради з питань регламенту, етики, законності, контролю за виконанням рішень ради, делегованих повноважень, гуманітарних та соціальних питань (Левицька О.М.) та заступника голови районної ради Гуменного В.В.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                    П.В.Панчук
 
 
Додаток
до рішення районної ради
від 3 травня 2019 року №  35-29/19
 
 
1.  Таблиця розділу  І. Загальна характеристика районної Програми розвитку архівної справи в Глибоцькому районі на 2019-2022 роки в новій редакції:
 
1. Ініціатор розроблення програми Об’єднаний трудовий архів територіальних громад селища та сіл Глибоцького району
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми Постанова Кабінету міністрів України від 1 лютого 2006 року №92 «Про затвердження державної програми розвитку архівної справи »
3. Розробник програми Директор Об’єднаного трудового архіву територіальних громад селища та сіл Глибоцького району
 
4. Відповідальний виконавець програми Об’єднаний трудовий архів територіальних громад селища та сіл Глибоцького району
5. Учасники програми Об’єднаний трудовий архів територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, Глибоцька районна рада
6. Термін реалізації програми 2019-2022 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет , бюджети селищної та сільських рад
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн. 1420,1
8.1 В тому числі  коштів (тис. грн.) 1383,0
- з районного бюджету 952,0
  - з бюджету Глибоцької селищної ради 143,0
  - з бюджету Волоківської сільської ради 82,0
  - з бюджету Тереблеченської сільської ради 71,0
  - з бюджету Чагорської сільської ради 135,0
9 Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет ,  бюджети селищної та сільських рад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
 
 
Керуючий справами районної ради                                                         М.Д.Шмідт
 
 
 
2. Додаток 2 розділу V. Завдання Програми та результативні показники в новій редакції :
Додаток № 2 до Програми
1420100 грн.
Обсяг коштів , які пропонується залучити на виконання Програми І етап виконання Програми Всього витрат на виконання Програми
2019 рік 2020
рік
2021
рік
2022
рік
1 2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів всього  в тис.грн., в тому числі: 318,0 334,0 355,0 376,0 1383,0
районний бюджет 222,0 231,0 244,0 255,0 952,0
Глибоцька селищна рада 32,0 34,0 37,0 40,0 143,0
Волоківська сільська рада 18,0 20,0 21,0 23,0 82,0
Тереблеченська сільська рада 16,0 17,0 18,0 20,0 71,0
Чагорська сільська рада 30,0 32,0 35,0 38,0 135,0
 
Керуючий справами районної ради                                                         М.Д.Шмідт
 
 
 
 
 
 
3. Додаток 4 розділу VІ. Напрямки діяльності і заходи Програми в новій редакції:
 Додаток № 4 до Програми
№ з/п Перелік  заходів програми Строк виконання заходу та виконавці Джерела фінансу-вання Орієнто-вані обсяги фінансу-вання
(тис.грн.)
Очікуваний результат
1 Забезпечення  картонаж-ними коробками для зберігання документів в архівосховищі відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та ГОСТУ 55001-98 «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду» 2019-2022 роки
Об’єднаний трудовий архів
Платні послуги 2019-5,0
2020-6,0
2021-6,5
2022-7,0
 
 
Будуть створені належні умови для зберігання документів
2 Заміна  деревяних вікон  на пластикові в архівосховищах
 
2019 рік
Районна рада
Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад 45,0
 
 
Будуть створені належні умови для зберігання документів
3  Бланки , ярлики та журнали 2019-2022 роки
Об’єднаний трудовий архів
Платні послуги 2019-1,0
2020-1,5
2021-2,0
2022-2,5
Буде створений належний облік архівних документів
4 Забезпечення архівосхо-вищ охоронною сигналі-зацією 2019
Районна рада
Районний бюджет, бюджети селищної  та сільських рад 25,0 Підвищиться рівень охоронної безпеки в архівосховищах
5 Забезпечення архівосхо-вищ пожежною сигналі-зацією 2019 рік
Районна рада
Районний бюджет, бюджети  селищної та сільських рад 25,0 Підвищиться рівень пожежної безпеки в архівосховищах
6 Забезпечення проведення профілактичних випро-бувань та замірів опору ізоляції електрообладнання та електромереж 2019-2022 роки
Об’єднаний трудовий архів
Платні послуги 2019-1,0
2020-1,1
2021-1,5
2022-2,0
Підвищиться рівень пожежної безпеки в архівосховищах
7 Утримання приміщення   архіву  (плата за електроенергію та опалення, телефонний зв’язок) 2019-2022 роки Районний бюджет, бюджети селищної  та сільських рад  2019-12,0
 2020-13,0
 2021-14,0
 2022-15,0
Буде забезпечене виконання Програми
8 Фінансування окремих заходів пов’язаних із зберіганням архівних матеріалів 2019-2022 роки Районний бюджет, бюджети селищної  та сільських рад  2019-211,0
2020-321,0
2021-341,0
2022-361,0
Буде забезпечене виконання Програми
 
4.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
 
2019
 
   2020
 
 
2021
 
2022
Обсяг ресурсів всього тис. грн. 325,0 342,6 365,0 387,5 1420,1
районний бюджет 222,0 231,0 244,0 255,0 952,0
Глибоцька селищна рада 32,0 34,0 37,0 40,0 143,0
Волоківська сільська рада 18,0 20,0 21,0 23,0 82,0
Тереблеченська сільська рада 16,0 17,0 18,0 20,0 71,0
Чагорська сільська рада 30,0 32,0 35,0 38,0 135,0
У тому числі  платні послуги 7,0 8,6 10,0 11,5 37,1

 
 
Керуючий справами районної ради                                                         М.Д.Шмідт